Fen Bilimleri Enstitüsü

Konu Haziran 23, 2018 tarafından  
Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 18.08.1993 tarihinde yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni kurulan Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsünün yeniden kurulması öngörülmüş ve Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993-1994 Öğretim yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Tanıtım Kataloğu

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Konu Haziran 19, 2018 tarafından  
Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992 yılında kurulmuş olup, 2008 yılında faaliyete geçerek, 2008-2009 Öğretim yılında Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Baskı Sanatları Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Çalğı Yapımı Anasanat Dalı, Sanat Bilimi Anabilim Dalı, lisansüstü programlarını bünyesine alarak eğitimine başlamıştır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü, Lisansüstü eğitim verdiği 11 programda, sanat alanındaki çağdaş gelişmeler paralelinde, akademik birikim ve deneyime sahip, kendi alanlarında yetkin elemanları yetiştirmeyi hedefler. Programlar, çağdaş dünyanın gereksindiği algı şeklini, bilimsel ve sanat kültürü alanındaki araştırmalar ile temellendiren ve geliştirmeyi arzu eden bireylerin arayışlarına olanak ve fırsat yaratmaktadır. Böylece sanat ve kültürün sistematik bir düzlemde temellenerek, farklı kültür alanlarına katkı sağlar.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Konu Haziran 18, 2018 tarafından  
Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 1982-1983 öğretim yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta dokuz anabilim/anasanat dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları, zaman içerisinde genişleyerek 2002-2003 öğretim yılında yirmi üç anabilim/anasanat dalına yükselmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı sosyal bilim ve sanat dallarında Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları açarak hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Enstitümüz, II. Öğretim İşletme Yönetimi dalında açtığı Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla da bu amacı gerçekleştirmeye çaba göstermektedir. Bu programlara ilaveten 1999-2000 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans programı ile 2002-2003 öğretim yılında Almanya Köln Üniversitesiyle ortaklaşa açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programları da kurumun amacını yurt dışına taşıma isteğinin bir göstergesi durumundadır.

Tanıtım Kataloğu

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 1982-1983 öğretim yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta dokuz anabilim/anasanat dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları, zaman içerisinde genişleyerek 2002-2003 öğretim yılında yirmi üç anabilim/anasanat dalına yükselmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı sosyal bilim ve sanat dallarında Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları açarak hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Enstitümüz, II. Öğretim İşletme Yönetimi dalında açtığı Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla da bu amacı gerçekleştirmeye çaba göstermektedir. Bu programlara ilaveten 1999-2000 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans programı ile 2002-2003 öğretim yılında Almanya Köln Üniversitesiyle ortaklaşa açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programları da kurumun amacını yurt dışına taşıma isteğinin bir göstergesi durumundadır.

Üniversitemiz Türkiye de doktora eğitimi veren az sayıdaki üniversiteden birisidir. Bu nedenle Sosyal Bilimler Enstitüsü YÖK tarafından gönderilen diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini de yetiştirme ve kurumlarına kazandırma yolunda yoğun bir çaba vermektedir.
Web : Enstitü Özel Web Sayfası
Tel: +90 222 335 08 95
Faks: +90 222 335 08 95
E-Posta: [email protected]
Adres: Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Konu Mayıs 31, 2018 tarafından  
Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994-1995 Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2000-2001 Güz Yarıyılında Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 2001-2002 Bahar Yarıyılında da Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmıştır.

Tanıtım Kataloğu

GENEL BİLGİ

Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994-1995 Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2000-2001 Güz Yarıyılında Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 2001-2002 Bahar Yarıyılında da Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmıştır.

AÇILAN PROGRAMLAR

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı
   Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
 • Biyokimya Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmakognozi Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmakoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Kozmetoloji Bilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Konu Mayıs 30, 2018 tarafından  
  Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora; Okulöncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Üstün Zekalıların Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitimde Yaratıcı Drama, Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği ve Orta Öğretim Alan Öğretmenliği alanlarında Tezsiz Yüksek Lisans programları yürütülmektedir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsünün temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak Türkiye Eğitim Sisteminin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesine aracılık ederek sistemin daha etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaktır.

  Tanıtım Kataloğu

  GENEL BİLGİ

  Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmektedir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora; Okulöncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Üstün Zekalıların Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi(II.Öğretim), Eğitimde Yaratıcı Drama, Gelişimsel Yetersizlikleri olan Çocukların Öğretmenliği (II.Öğretim) ve Orta Öğretim Alan Öğretmenliği alanlarında Tezsiz Yüksek Lisans Programları yürütülmektedir.

  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Edebiyat Fakülteleri ve Fen Fakültelerinden mezun olup, öğretmen olmak isteyenler için alan öğretmenliği eğitimi yapan tezsiz yüksek lisans programlarıdır.

  Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ise ülkemizin ilk ve tek Uzaktan Eğitim Teknolojisine dayalı olarak yürütülen yüksek lisans programıdır.

  AMAÇ

  Eğitim Bilimleri Enstitüsünün temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak Türkiye Eğitim Sisteminin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesine aracılık ederek sistemin daha etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaktır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Eğitim Programları ve Öğretim Programı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı Resim-İş Öğretmenliği Programı Okulöncesi Öğretmenliği Programı Sınıf Öğretmenliği Programı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı İşitme Engelliler Öğretmenliği Programı Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı Almanca Öğretmenliği Programı İngilizce Öğretmenliği Programı Fransızca Öğretmenliği Programı Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

  Konu Mayıs 20, 2018 tarafından  
  Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

  Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak 1989 yılında başlayan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki çalışmalar, resmi olarak 1993 yılı içinde kurulan Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü içerisinde devam etmiştir. Enstitü, 1996 yılı sonunda Anadolu Üniversitesinin yeni yerleşkesi olan İki Eylül Yerleşkesi‘nde kendi binasına geçmiş, çalışmalarını burada sürdürmektedir.

  Web : Enstitü Özel Web Sayfası
  Tel: +90 222 335 05 80 / 6805
  E-Posta: [email protected]
  Adres: İki Eylül Kampusü, ESKİŞEHİR

  Tanıtım Kataloğu


  Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak 1989 yılında başlayan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki çalışmalar, resmi olarak 1993 yılı içinde kurulan Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü içerisinde devam etmiştir. Enstitü, 1996 yılı sonunda Anadolu Üniversitesinin yeni yerleşkesi olan İki Eylül Yerleşkesi’nde kendi binasına geçmiş, çalışmalarını burada sürdürmektedir.

  Uydudan alınan sayısal verilerin bilgisayar yardımı ile değişik konularda (jeoloji, maden, tektonik, arazi kullanımı, depremsellik, erozyon, su kirliliği vb.) yorumlanması ve analiz edilmesi amacıyla 1993 yılında başlatılan Uzaktan Algılama çalışmalarına devam edilmektedir. 1993 yılında bu çalışmalara ek olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında çalışmalar başlatılmıştır. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri bir çok meslek dalında uygulama olanağı bulduğundan, enstitüde farklı meslek disiplinlerinde araştırmacıların (jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, inşaat, ziraat mühendisleri, fizik, istatistik, şehir ve bölge planlama, mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı vb.) görev yapmasına özen gösterilmektedir.

  Engelliler Araştırma Enstitüsü

  Konu Mayıs 17, 2018 tarafından  
  Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

  Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 1993 yılında kurulmuş ve 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda Enstitüde bir profesör, bir doçent, dört yardımcı doçent, dört araştırma görevlisi ve beş öğretmen/öğretim görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca, bir fizyoterapist ve bir müzik öğretmeni de Enstitüde yarım zamanlı olarak hizmet sunmaktadır.

  Enstitüdeki en temel araştırma alanı, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara etkili öğretim sunmadır. Bu temel alan içinde yer alan belli başlı konu başlıkları ise; uygulamalı davranış analizi, doğrudan öğretim, yanlışsız öğretim ve otistik özellik gösteren çocukların eğitimidir.

  Tanıtım Kataloğu

  GENEL BİLGİ

  Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 1993 yılında kurulmuş ve 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda Enstitüde bir doçent, dört yardımcı doçent, dört araştırma görevlisi ve beş öğretmen/öğretim görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca, bir fizyoterapist ve bir müzik öğretmeni de Enstitüde yarım zamanlı olarak hizmet sunmaktadır. Enstitünün kuruluşundan bu yana yerine getirdiği işlevler dört ana grupta toplanabilir:

  A. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik araştırma ve yayın yapmak

  B. Ailelere, öğretmenlere/uzmanlara ve topluma; gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla ilgili hizmet sunmak

  C. Gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmet sunmak

  D. Anadolu Üniversitesi?nin diğer birimlerine öğretim/tez yönetimi desteğinde bulunmak

  Enstitüdeki en temel araştırma alanı, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara etkili öğretim sunmadır. Bu temel alan içinde yer alan belli başlı konu başlıkları ise; uygulamalı davranış analizi, doğrudan öğretim, yanlışsız öğretim ve otistik özellik gösteren çocukların eğitimidir.

  Enstitünün ilk on yılında yürütülen projeler, yapılan yayınlar ve sunulan bildiriler grafikte sunulmuştur.

  Enstitüde yürütülen araştırmaların çoğu tek-denekli araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar olmakla birlikte, araştırma amaçlarına bağlı olarak, nicel ve nitel araştırma yöntemleri de kullanılmaktadır.

  Engelliler Araştırma Enstitüsü?nde ailelere yönelik sunulan hizmetlerin belli başlıları; Küçük Adımlar Programı, aile danışmanlığı ve aile seminerleri olarak gruplanabilir.

  Öğretmenlere/uzmanlara yönelik hizmetlerin başında ise, hizmetiçi eğitim programları gelmektedir. Örneğin, Enstitü elemanları 2004 yılında İstanbul, Eskişehir, Yalova, Bursa ve Bafra?da açılan hizmetiçi eğitim programlarında toplam yedi hafta süreyle görev almışlardır. Ayrıca, Enstitü elemanlarınca her yıl çeşitli konularda çalıştaylar düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, başvuran kurumlara, belli bir program çerçevesinde Birim tanıtımı yapılmaktadır.

  Topluma yönelik hizmetler içinde en büyük yeri; toplum seminerleri, basın açıklamaları, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve kongre-sempozyum düzenleme çalışmaları almaktadır. Enstitü, 1999 yılında Ulusal Özel Eğitim Kongresi?ni düzenlemiştir; 2001 yılında ise Uluslararası Özel Eğitim Konferansı?nın düzenlenmesinde etkin rol üstlenmiştir.

  Gelişimsel yetersizliği olan bireylere hizmet sunmak amacıyla 1997 yılında Enstitü bünyesinde Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Birimi kurulmuştur ve 2002 yılında Birimin kapsamı genişletilmiştir. Birimin üç temel kuruluş amacı vardır:

  1. Orta ve ileri derecede zihin geriliğine ve/veya otistik özelliklere sahip çocuk ve gençlere bilimsel-dayanaklı eğitim vermek

  2. Enstitü elemanları ve diğer araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmalara ortam sağlamak

  3. Zihin engellilerin öğretmenliği uygulamasına ortam sağlamak

  Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Birimi?ndeki eğitim hizmetleri; grup eğitimi, bireysel eğitim ve danışmanlık hizmetleri biçiminde yürütülmektedir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

  Uluslararası Makaleler Doğrudan Öğretim:
  Kırcaali-İftar, G., Birkan, B., & Uysal, A. (1998). Comparing the effects of structural and natural language use during direct instruction with children with mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities (ETMRDD), 33, 375-385.Yanlışsız Öğretim: Sabit Bekleme Süreli Öğretim:
  Tekin-İftar, E., Kırcaali-İftar, G., Birkan, B., Uysal, A., Yıldırım, S., & Kurt, O. (2001). Using a constant time delay to teach leisure skills to children with developmental disabilities. Mexican Journal of Behavior Analysis, 27, 337-362.

  Kardeşler Aracılığıyla Sunulan Yanlışsız Öğretim:
  Tekin, E., & Kırcaali-İftar, G. (2002). Comparison of the effectiveness and efficiency of two response prompting procedures delivered by sibling tutors. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities (ETMRDD), 37, 283-299.

  Yanlışsız Öğretim: Eşzamanlı İpucuyla Öğretim:
  Doğan, O. S., & Tekin-İftar, E. (2002). The effects of simultaneous prompting on teaching receptively identifying occupations from picture cards. Research in Developmental Disabilities, 23, 237-252.

  Akranlar Aracılığıyla Sunulan Yanlışsız Öğretim:
  Tekin-İftar, E. (2003). Effectiveness of peer delivered simultaneous prompting on teaching community signs to students with developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD), 38, 77-94.

  Yanlışsız Öğretim: Eşzamanlı İpucuyla Öğretim:
  Tekin, E., Acar, G., & Kurt, O. (2003). The effects of simultaneous prompting on teaching expressively identifying the objects: An instructive feedback study. Journal of Disability, Development and Education, 50, 37-50.

  Yaya Becerilerinin Öğretimi:
  Batu, S., Ergenekon, Y., Erbaş, D., & Akmanoğlu (2004). Teaching pedestrian skills to individuals with developmental disabilities. Journal of Behavioral Education, 13(3), 147-164.

  Yanlışsız Öğretim: Eşzamanlı İpucuyla Öğretim:
  Akmanoğlu, N., & Batu, S. (2004). Teaching pointing to numerals to individuals with autism using simultaneous prompting. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD), 39, 326-336.

  Yüzme Öğretimi:
  Yılmaz, İ., Yanardağ, M., Birkan, B., & Bumin, G. (2004). Effects of swimming training on physical fitness and water orientation in autism: A case report. Pediatrics International, 46, 624-626.

  Pekiştireç Belirleme:
  Erbaş, D. Özen, A., & Acar, Ç. (2004). Comparison of two approaches for identifying reinforcers in teaching figure coloring to students with Down Syndrome. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD), 39, 253-264.

  Çocuk Yetiştirme:
  Kırcaali-İftar, G. (2005). How do Turkish mothers discipline children? An analysis from a behavioural perspective. Child: Care, Health and Development, 31, 193-201.

  Yanlışsız Öğretim: Eşzamanlı İpucuyla Öğretim:
  Birkan, B. (2005). Using simultaneous prompting for teaching various discrete tasks to students with mental retardation. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD), 40(1), 68-79.

  Yanlışsız Öğretim: Sabit Bekleme Süreli Öğretim:
  Yılmaz, İ., Birkan, B., Konukman, F., Erkan, M., & Çamursoy, İ. (2005). Using a constant time delay procedure to teach aquatic play skills to children with autism. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD), 40(2), 171-182.

  Yanlışsız Öğretim: Eşzamanlı İpucuyla Öğretim:
  Akmanoğlu-Uludağ, N., & Batu, S. (2005). Teaching naming relatives to individuals with autism using simultaneous prompting. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD).

  İşlevsel Değerlendirme:
  Erbaş, D., Tekin-İftar, E., & Yücesoy, S. (2005). Teaching special education teachers how to conduct functional analysis in natural settings. Education and Training in Developmental Disabilities (ETDD).

  Ulusal Makaleler Kırcaali-İftar, G. ve Özer, Z. (1994). Özel eğitim danışmanlığı kursundaki başarıyı etkileyen kursiyer özellikleri. Eğitim ve Bilim, 18(94), 35-40.

  Kırcaali-İftar, G. (1995). İşitme engellilere yönelik eğitim yaklaşımları. Çağdaş Eğitim, 20(212), 5-9.

  Kırcaali-İftar, G. (1996). Kuzey Amerika’da özürlülere ve eğitimlerine ilişkin görüş ve uygulamalar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 67-73.

  Kırcaali-İftar, G., Birkan, B., ve Uysal, A. (1996). Zihin özürlü çocuklarda renk kavramı: Zihin özürlü çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle renk kavramı öğretmede ‘doğal dil’ ve ‘yapılandırılmış dil’ kullanımının etkililiklerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 20(100), 55-64.

  Kırcaali-İftar, G. (1996). Özel eğitimde değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 89-93.

  Birkan, B. (1996). Uygun olmayan davranışların azaltılmasında caza tek seçenek midir? Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 105-109.

  Kırcaali-İftar, G. (1996). Ödüllendirelim-ödüllendirmeyelim. Sevgi Çiçekleri: Zihinsel Yetersizlik Araştırma, Eğitim ve Haber Dergisi, 1(1), 46-47.

  Kırcaali-İftar, G. (1997). Huysuzluğa paydos! Sevgi Çiçekleri: Zihinsel Yetersizlik Araştırma, Eğitim ve Haber Dergisi, 1(2), 91-92.

  Kırcaali-İftar, G. (1997). Türkiye’de özel eğitime bir bakış. Milli Eğitim, 136, 44-45.

  Kırcaali-İftar, G. (1998). Sevgi, saygı, sorumluluk. Türk Psikoloji Bülteni, 4(9), 79-80.

  Kırcaali-İftar, G., ve Uysal, A. (1999). Zihin özürlü öğrencilere özel eğitim danışmanlığı aracılığıyla uygulanan resimli fişlerle okuma-yazma öğretiminin etkililiği. <>iÖzel Eğitim Dergisi, 2(3), 3-13.

  Birkan, B. (1999). Otistik bir çocuğa öğrenmeye hazırlık becerilerinin öğretimi. Özel Eğitim Dergisi, 6 (3), 51-57.

  Tekin, E. (1999). Yanlışsız öğretim yöntemleri. Özel Eğitim Dergisi, 2, 87-102.

  Birkan, B. (1999). Bireyselleştirilmiş öğretimin esasları ve uygulama örnekleri. Zihinsel Yetersizlik Araştırma, Eğitim ve Haber Dergisi, 2 (1-2) 59-61.

  Birkan, B. (2000). Engelli çocukların uygun olmayan davranışlarıyla başa çıkma yolları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1) 123-132.

  Batu, S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 35-47.

  Tekin, E. (2000). Karşılaştırmalı-tek denekli araştırma modelleri. Özel Eğitim Dergisi, 2, 1-12.

  Özen, A., ve Kırcaali-İftar, G. (2000). Ailelere uzmanlarla çalışırken sahip olmaları gereken etkili iletişim becerilerinin öğretimi. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 59-72.

  Tekin, E. (2001). The effects of group counseling on negative feelings of the siblings of children with mental retardation. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 175-184.

  Birkan, B. (2002). Gelişim yetersizliği olan çocuklara renk öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 169-186.

  Özen, A., Acar, Ç., Tavlar, Ö., Çetin, Ö. (2002) Özbakım becerilerinin öğretiminde ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim yönteminin etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 169-186.

  Batu, S. (2002). Özürlülerin normal sınıflara kaynaştırılması ve kaynaştırmaya hazırlık. Çoluk Çocuk, Mayıs, 30-31.

  Birkan, B. (2002). Çocuklarda davranış sorunları ve başa çıkma yolları. Çoluk Çocuk, 17, 18-21.

  Birkan, B. (2003). Otistik çocuklara sosyal becerilerin kazandırılması. Çoluk Çocuk, 30, 10-12.

  Özen, A. (2003). Anne babalara öneriler. Çoluk Çocuk, 26, 31.

  Batu, S. (2003). Kendimizi onların yerine koyalım. Çoluk Çocuk, Mayıs, 32.

  Özen, A., Acar, Ç., Çolak, A. (2003) Zihin özürlü çocuğa sahip annelerin günlük yaşamda karşılaştıkları problem davranışlarla ilgili görüşleri. Özel Eğitim Dergisi 2. (3).

  Yıldırım, S., ve Tekin-İftar, E. (2004). Akranların sunduğu sabit bekleme süreli öğretim gelişimsel geriliği olan öğrencilere tanıtıcı levhaların öğretiminde etkili midir? Özel Eğitim Dergisi.

  Birkan, B. (2004). Erken özel eğitim hizmetleri. Özel Eğitim Dergisi, 3(2).

  Başal, M. ve Batu, S. (2004). Zihin özürlü öğrenci okuma yazma öğretme konusunda alt özel sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerileri, Özel Eğitim Dergisi, 3, 85-98.

  ÖDÜLLER

  1) Kırcaali-İftar, Gönül. Garanti Bankası Yarına Dört Işık Proje Yarışması Eğitim Ödülü, 1998.

  2) Tekin-İftar, Elif. Türkiye Bilimler Akademisi, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı “Seçkin Genç Bilimci Ödülü”, 2003.

  3) Kırcaali-İftar, Gönül & Ergenekon, Yasemin. TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje İkinclik Ödülü, 2004

  4) Ülke-Kürkçüoğlu, Burcu. TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje Mansiyon Ödülü, 2004