Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi

Konu Haziran 29, 2018 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi

Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programı, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan protokol uyarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel için açılan meslek eğitimi önlisans programdır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu programda okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin, programa devam hakları, yasal yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla 4 yıldır. 4. yılın sonunda başarısız olan öğrencileri kaydı silinir ve fakülte ile ilişkileri kesilir.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara hazırlık programına dahil olarak dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ

Bu program, Kara Kuvvetlerinde görevli; astsubaylıktan subaylığa geçenler ile astsubaylardan en az lise ve dengi okul mezunu olanların 2 yıllık yüksekokul mezunu olmalarını sağlamak amacıyla açılmıştır.

SUNULAN OLANAKLAR

Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi’ne Ait Ders Listesi

Birinci Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İletişim Bilgisi
Temel Bilgi Teknolojileri
Hukuka Giriş
İngilizce
İkinci Sınıf Dersleri
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
Yönetim Ve Organizasyon
İnsan Kaynakları Yönetimi
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

AÖF İktisat

Konu Haziran 15, 2018 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

İktisat Fakültesi, uzaktan öğretim modeli ile yükseköğretim yapmaktadır. Fakülte 1993 yılından itibaren yeni programlarla eğitimine başlamıştır. İktisat Fakültesi, Türkiye düzeyine yayılmış AÖF büroları ile öğrencilere hizmet vermektedir.Fakültenin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkiler bölümleri bulunmaktadır. Devamını Oku

Kamu Yönetimi

Konu Haziran 2, 2018 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Bölümün amacı: kamu kesiminde yer alan kuruluşların etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlayacak yol ve yöntemleri göstererek kamunun yönetim yapısını ayrıntılı olarak öğretmek.. Devamını Oku

AÖF Yeni Açılan Programlar

Konu Mayıs 20, 2018 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde aşağıdaki programlar açılmıştır.

  • İktisat Fakültesi (Lisans)
    • Uluslararası İlişkiler
  • İşletme Fakültesi (Lisans)

Muhasebe

Konu Mayıs 10, 2018 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Açıköğretim Muhasebe Bölümü

Programın Amaçları
Muhasebe Önlisans Programı, kamu ve özel sektördeki muhasebe bölümleri ile özel muhasebe bürolarında çalışacak
muhasebeciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa
Hizmetleri, Deniz ve Liman işletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), işletme,
işletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis işletmeciliği, Ticaret Liselerini
Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler ile Ticaret alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Halkla İlişkiler
programına sınavsız yerleştirilebilmektedir. ÖSYM’nin yaptığı sınavda herhangi bir puan türünde 160 ve üzeri puan
alan kişiler programa yerleştirilirler. Programın kontenjanı sınırsızdır. Örgün bir yükseköğretim programında kayıtlı
ya da mezun olanlar, İkinci Üniversite uygulamasına başvurarak ÖSYM sınavına girmeden bu programa başvurabilirler.
Kayıtlar hakkında bilgi almak için http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenciler, “Muhasebe Önlisans Diploması” alırlar. Muhasebe programından mezun olan
öğrenciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme –
Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
Finansman programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden
Anadolu Üniversitesi İşletme – İktisat Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

İş Olanakları
Mezunlar; Muhasebe alanında özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler.
Unvan
Programı bitiren öğrencilere “Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Açıköğretim Muhasebe Bölümü’ne Ait Ders Listesi

Birinci Sınıf Dersleri
Genel Muhasebe
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
Genel Matematik
Hukuka Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
İkinci Sınıf Dersleri
Muhasebe Uygulamaları
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe Bilgi Sistemi
Vergi Uygulamaları
Ticaret Hukuku
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

AÖF İngilizce Öğretmenliği

Konu Ocak 13, 2014 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim  Fakültesine bağlı dört yıllık bir lisans programıdır. 28.02.2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu program… Devamını Oku

Marka İletişimi

Konu Ekim 17, 2009 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Programın Amaçları

Marka iletişimi Önlisans Programı’nın amacı; üretim ya da hizmet sektörlerinde pazarlama, halkla ilişkiler, reklam, iletişim,
kurumsal iletişim gibi isimler altında yer alan birimlerde çalışan ve bu alanlara yönelik bir akademik eğitim almamış
mevcut ya da potansiyel işgücünün alana ilişkin niteliklerini geliştirmek, çalıştıkları şirketin kurumsallaşması ve
profesyonelleşmesi konusunda katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Bu program ilk kez 2008-2009 öğretim yılında Ek Yerleştirme kapsamında öğrenci almaktadır. ÖSS’de herhangi bir puan
türünden 145 ve üzeri puan alan kişiler bu programa yerleştirilebilmektedirler. Programın kontenjanı sınırsızdır. Örgün
bir programda kayıtlı ya da mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere ÖSS’ye girmeden ıkinci Üniversite uygulaması kapsamında bu programa başvurabilirler. Kayıtlar hakkında bilgi almak içinhttp://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Mezuniyet Sonrası

Programdan mezun olan öğrenciler, “Marka ıletişimi Önlisans Diploması” alırlar.

İş Olanakları

Mezunlar; üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; işletmelerin marka yönetimi birimlerinde,
pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam
ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Öğretim Giderleri

KayIt Türü 1. Taksit Tutar› (YTL) 2. Taksit Tutarı (YTL) Toplam Tutar (YTL)
Öğretim Gideri Yeni Kayıt 185,00 180,00 365,00
Cari Hizmet Maliyetlerine Yeni Kayıt 40,00 39,00 79,00
Öğrenci Katkısı ikinci Üniversite 80,00 78,00 158,00

Bürolar ve Büro-Web sitesi

Merkez Büro ve 88 merkezde yer alan AÖF ıl Büroları öğrencilere hizmet vermektedir. Kayıt, ders kitapları ve çeşitli belgelerin verilmesi gibi işlemler AÖF ıl Büroları’nca gerçekleştirilmektedir. Sınav sonucu ve harç bilgilerini öğrenme gibi hizmetler için http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Büro-Web Sitesi kullanılabilir. Uzaktan Eğitim sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Anadolu Üniversitesi web sitesi (http://www.anadolu.edu.tr) “Açıköğretim” bağlantısından ulaşılabilir.

İletişim Merkezi

Öğrenciler, bilgi almak istedikleri konularda, Merkez Büro’ca kurulan iletişim Merkezi’ne 0 (222) alan koduyla 330 81 77- 330 84 15 – 330 41 21- 320 69 06 veya 335 05 80 (10 hat) – dahili: 3985 – 3986 – 3987 – 3988 no.lu telefonlardan ve [email protected] adresine gönderecekleri e-posta aracılığıyla başvurabilirler.

Sınav Merkezleri

Marka ıletişimi Önlisans Programının sınavları her ilde ve Lefkoşa’da düzenlenmektedir.

Birinci Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
İletişim Bilgisi
Uygarlık Tarihi
Temel Bilgi Teknolojileri
Hukuka Giriş
Almanca
Fransızca
İngilizce
İkinci Sınıf Dersleri
Reklamcılık
Marka ve Yönetimi
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Marka İletişimi Tasarımı ve Uygulamaları
Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi
Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Konu Ekim 17, 2009 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Programın Amaçları

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, hayvan sağlığı, suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip
uygulayabilecek nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar,  Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar, Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği, Veteriner-Laboratuvar alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Laborant ve Veteriner Sağlık programına sınavsız yerleştirilebilmektedir. Ayrıca, ÖSS’de herhangi bir puan türünden 145 ve üzeri puan alan kişiler de bu programa yerleştirilebilmektedirler. Programın kontenjanı sınırsızdır. Örgün bir programda kayıtlı ya da mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere ÖSS’ye girmeden ıkinci Üniversite uygulaması kapsamında bu programa başvurabilirler. Kayıtlar hakkında bilgi almak içinhttp://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Mezuniyet Sonrası

Programdan mezun olan öğrenciler, “Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Diploması” alırlar. Laborant ve Veteriner Sağlık programından mezun olan öğrenciler Veteriner programına Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapabilirler.

Sınav Merkezleri

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının sınavları her ilde ve Lefkoşa’da düzenlenmektedir.

Birinci Sınıf Dersleri
Tıbbi Biyoloji Ve Genetik
Suni Tohumlama
Hayvan Fizyolojisi
Genel Mikrobiyoloji Ve İmmünoloji
Hayvancılık Bilgisi
Temel Bilgi Teknolojileri
Almanca
Fransızca
İngilizce
İkinci Sınıf Dersleri
Genel Hayvan Hastalıkları
Çevre Sağlığı
Laboratuvar Tenikleri Ve Gereçleri
Hayvansal Ürünler Teknolojisi
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Konu Ekim 17, 2009 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Programın Amaçları

Sağlık Kurumları işletmeciliği Önlisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ara kademe
yönetimini üstlenecek işletmeciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa
Hizmetleri, Deniz ve Liman ışletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), ışletme,
ışletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve
Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis işletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerini Alan Ayrımı
Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, ılk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği,
Anestezi / Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik-
Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu,
Veteriner-Laboratuvar, Yaşlı Hizmetleri, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi
Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Sağlık
Kurumları ışletmeciliği programına sınavsız yerleştirilebilmektedir. Ayrıca, ÖSS’de herhangi bir puan türünden 145
ve üzeri puan alan kişiler de bu programa yerleştirilebilmektedirler. Programın kontenjanı sınırsızdır. Örgün bir programda
kayıtlı ya da mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere ÖSS’ye girmeden ıkinci Üniversite uygulaması kapsamında bu
programa başvurabilirler. Kayıtlar hakkında bilgi almak için http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Mezuniyet Sonrası

Programdan mezun olan öğrenciler, “Sağlık Kurumları ışletmeciliği Önlisans Diploması” alırlar. Sağlık Kurumları işletmeciliği
programından mezun olan öğrenciler, Sağlık ıdaresi, Sağlık Kurumları ışletmeciliği programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.
Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girmeden Anadolu Üniversitesi ışletme – ıktisat
Fakültelerinin ışletme ve iktisat bölümlerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

İş Olanakları
Mezunlar; sağlık kurumlarında ara kademe yöneticisi olarak görev alabilmektedirler.

Birinci Sınıf Dersleri
Genel Muhasebe
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
Genel Matematik
Temel Bilgi Teknolojileri
Hukuka Giriş
İkinci Sınıf Dersleri
Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması
Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
İstatistik
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Sosyal Bilimler

Konu Ekim 17, 2009 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Programın Amaçları
Sosyal Bilimler Önlisans Programı, çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, demokratik kuralları benimsemiş, genel kültürü
yüksek bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?
ÖSYM’nin yaptığı sınavda herhangi bir puan türünde 160 ve üzeri puan alan kişiler programa yerleştirilirler. Programın
kontenjanı sınırsızdır. Örgün bir yükseköğretim programında kayıtlı ya da mezun olanlar, İkinci Üniversite uygulamasına
başvurarak ÖSYM sınavına girmeden bu programa başvurabilirler. Kayıtlar hakkında bilgi almak için
http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenciler, “Sosyal Bilimler Önlisans Diploması” alırlar. Sosyal Bilimler programından mezun
olan öğrenciler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji programlarına sınavla dikey geçiş
yapabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden Anadolu Üniversitesi İşletme – İktisat
Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Unvan
Programı bitiren öğrencilere “Sosyal Bilimler Meslek Elemanı” unvanı verilir

Birinci Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
Hukuka Giriş
İletişim Bilgisi
Uygarlık Tarihi
İkinci Sınıf Dersleri
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
Felsefe
Siyaset Bilimi
Antropoloji
Çağdaş Türk Edebiyatı
Toplum Ve İletişim
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Sonraki Sayfa »