Aöf Hakkında Merak Edilen Soruların Cevapları

YazıKasım 15, 2009 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı AÖF Diğer kategorisindedir.

YATAY GEÇİŞ
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerekayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz. Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar yatay geçiş yönetmeliği kapsamında yatay geçiş yapabilirler.
***
DİKEY GEÇİŞ
Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık ön lisans programından mezun olanlar, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler. ÖSYM’ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar ile bu okullardan mezun olanlar, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine, Üniversitemizce ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler. Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler

Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, gerekli koşulları yerine getirerek Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans ve ön lisans programlarına da kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ev İdaresi,
Sosyal Bilimler,
Halkla İlişkiler,
Yerel Yönetimler,
Dış Ticaret,
Muhasebe,
Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Bankacılık ve Sigortacılık,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
İlahiyat,
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans,
Tarım Önlisans,
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
programlarının birinci sınıfına;
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin
İktisat,
Maliye,
Kamu Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
bölümlerinden birine,
İşletme Fakültesinin İşletme Bölümüne veya
Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarının birinci sınıfına başvurabilirler.

1) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır.Ancak,bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir.Üç veya daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

2) Birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye dördüncü sınıftan ders verilmez.

3) AÖF öğrencileri her yıl kayıt yenilemek zorundadırlar.İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinir.

4) Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.

5) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

6) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilerek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

7) Sınavlarda değerlendirme (100) tam puan üzerinden yapılır.Her ders için başarı notu, ara sınav notunun %30’u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun %70’i toplanarak bulunur.Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre b bulunan başarı notunun en az (50) olması gerekir.Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için 4, lisans için 7 yıl süresince öğrencilik haklarından yararlanabilirler.Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları 4 ve 7 yıllık öğretim süresinin hesabına yazılır.

9) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun ; fakülte, bölüm, ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

10) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

11) 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan iktisat ve işletme fakültesi öğrencilerine Merkez Bürodan yazılı olarak istemeleri halinde önlisans diploması verilir.

Önlisans diploması almak için kayıt sildirmek gerekli değildir.

12) İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara fakültelerinden kayıtlarını sildirmek koşuluyla önlisans diploması verilmektedir.

13) Diplomalar, yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlerı öğrencilerin eline geçtiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.

14) Sınavlara en geç bir hafta kala sınava giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler bağlı bulundukları AÖF bürolarına başvurarak yedek sınava giriş evrakını alabilirler.

15) Cevap kağıdının işlenmesi gereken sütun yerine başka bir derse ait sütunun işaretlenmesi halinde optik okuyucu sınav sonucunu sıfır olarak değerlendirir.Bu durumda cevap kağıdının yeniden değerlendirilmesi mümkün değildir.Bu nedenle cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütun kodlanmalıdır.

16) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

17) Öğrencilere paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre, her ilde ayrı organizasyon yapılmasını gerektirmektedir.Bu nedenle paso almak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler, bağlı bulundukları bürolar tarafından duyurulmaktadır.

18) AÖF bürolarında yürütülen büro hizmetlerinden artık hiçbir şekilde bedel alınmayacaktır

SINIF GEÇME

Ø Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

Ø Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

Ø Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

Ø Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

Ø Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

Ø Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

Ø Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

Ø Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

Ø Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

Ø Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, askerlikle ilişkisi olan kayıtlı tüm öğrenciler için Ekim ayı içinde ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubesine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedir. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler askerlik şubeleri ile görüşerek, Fakültece öğrenci durum belgesi gönderileceğini bildirmelidirler. Bu girişimleri de sonuç vermezse, AÖF Büroları’na başvurarak yeniden öğrenci durum belgesi düzenlettirerek şubesine gönderilmesini isteyebilirler.

Öğrenci durum belgesinin, AÖF Büroları’na bizzat başvurularak alınabileceği gibi, posta yoluyla da istemek mümkündür. Posta yoluyla öğrenci durum belgesi almak isteyen öğrenciler, bedel ödeyerek başvurdukları takdirde ilgili askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi gönderilecektir.

29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ayrıca, kayıt olduğu yıldan başlamak üzere, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olarak İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 7. yılını dolduran, Açıköğretim Fakültesi Önlisans programı öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için, öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı Bürolarca verilmektedir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilerimize “askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli yazı düzenlenmekte olup, bazı askerlik şubeleri bu yazılarla öğrencilerimizin kaydının silinmesini istemeden askere sevk yapabilmektedir.

Öğrenci belgesi ve öğrenci durum belgesi bedelini bankaya yatırmayan ve banka dekontunun aslını dilekçeye eklemeyen, ayrıca hangi belgeyi istediğini açıkça yazmayan öğrencilerin istekleri yerine getirilmeyecek ve başvurularına cevap verilmeyecektir

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubesine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak, öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, askerlik şubeleri ile görüşerek Fakültece öğrenci durum belgesi gönderileceğini bildirmelidirler. Bu girişimleri de sonuç vermezse AÖF Bürolarına başvurarak yeniden öğrenci durum belgesi düzenlettirerek askerlik şubesine gönderilmesini isteyebilirler

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar durum-larına ilişkin bilgi Askeralma Dairesi Başkanlığı’na toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildi-rilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğ-rencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum bel-gesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına başvurarak öğrenci durum belgesi düzenlettirerek askerlik şubelerine verebilirler.Yorumlar / Sorular

19 Yorum on "Aöf Hakkında Merak Edilen Soruların Cevapları"

 1. Yorum melih tarafından 15th, Nis 2010 Per 10:10 tarihinde yazılmıştır. 

  ben 3 yıl sınıfta kaldım bu dördüncü senem olaacaktı ama kayıt yaptırmadım öğrenciliğim silinmişmidir acaba yada tekrar kayıt yaptırabilirmiyim..

 2. Yorum hülya ark tarafından 20th, May 2010 Per 15:05 tarihinde yazılmıştır. 

  neden arasınavın yüzde 30 u alınıyor ozaman herkes sınıfta kalır

 3. Yorum rasim ceylan tarafından 31st, May 2010 Pts 19:35 tarihinde yazılmıştır. 

  1984 yılında Açıköğretim işletme 2. sınıftan sonra kaydımı sildirdim, şu anda mesleki ön lisans programına devam ediyorum, 1984 yılından evvel fransızca olarak girdiğim yabancı dil dersini o tarihte geçmiştim, şimdiki devam ettiğim bölümde sadece yabancı dil dersim kaldı, bu dersten geçtiğim taktirde mezun olacağı, 1984 yılı öncesi geçmiş olduğum yabancı dil (fransızca) dersini şu andaki bölümüme transfer edib geçmiş sayılabilirmiyim, eger yapabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim, bu arada bu okulu bitirirsem emekli olacağım:) şimdiden teşekkürler,

 4. Yorum rasim ceylan tarafından 31st, May 2010 Pts 19:40 tarihinde yazılmıştır. 

  1982 yılında AOF işletme bölümüne kayıt yaptırıp 2. sınıftan sonra kaydımı sildirdim, şu anda Adalet Meslek Ön Lisans programına devam ediyorum, bütün derslerimi verdim sadece yabancı dil (ingilizce) dersim kaldı, ancak 1982 yılında işletme bölümünde okurken yabancı dil (Fransızca) dersini vererek geçmiştim, 1982 yılında başarılı olduğu (fransızca) yabancı dil dersini şu anda ön lisans bölümüne transfer edip mezun olabilirmiyim, eğer bu mümkünse izleyeceğim yol nedir, eğer zaman ayırıp bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum, şimdiden çok teşekkür ediyorum,
  Saygılarımla

 5. Yorum kamu yönetimi tarafından 16th, Ağu 2010 Pts 12:59 tarihinde yazılmıştır. 

  bu sene kamu yönetimi açıkögretim fakültesini kazandım fakat kamu yönetiminden herhangi br üniversitenin hukuk bölümüne geçiş yapılabiliyormuş diye duydum lütfen bu konuda yardımcı olurmusunuz

 6. Yorum clyn tarafından 24th, Ağu 2010 Sal 17:40 tarihinde yazılmıştır. 

  aöf’den örgün eğitîme’e kaçıncı sınıftan itibaren geçiliyo…?

 7. Yorum begüm tarafından 12th, Eki 2010 Sal 00:19 tarihinde yazılmıştır. 

  ben bu yıl sınavsız dikey geçişle açık öğretime kayıt yaptırmak istiyorum kamu yönetimine kayıt yaptırmayı düşünüyorum. telafi derslerim olacakmı? yardımcı olabilirmisiniz?

 8. Yorum fatoşş tarafından 21st, Eki 2010 Per 23:53 tarihinde yazılmıştır. 

  ben bankacılık ve siğortacılık 2sınftayım 2.sınıftan tek dersim kaldı 1.sınıftan hiç dersim kalmadı 4 yıllık işletmeye geçiş yapabilirmiyim?cvbınızı bekliyorum.

 9. Yorum emrah tarafından 1st, Kas 2010 Pts 14:34 tarihinde yazılmıştır. 

  1 inci sınıf isletme okuyorum yalnız bu yıl dondurmak istiyorum yardımcı lursanız sevinirim

 10. Yorum burhan tarafından 29th, Oca 2011 Cts 00:53 tarihinde yazılmıştır. 

  meslek yüksekokullarının 1.sınıfından aöf ye geçiş yapılırmı yani aöf 2. sınıftan başlarmıyım

 11. Yorum meltem tarafından 16th, Şub 2011 Çar 22:21 tarihinde yazılmıştır. 

  iktisat bölümü 3. sııfa devam ederken 4 dersimi sınava girerek vermiştim.sonra devam edemiyeceğimden dolay 2 yıılık ön lisans belgemi alarak eğitimime son verdim .bu yıl yekrar 3.sıftan kaydımı yeniledim.şu an önceden verdiğim derslerin sınavına girme mecburiyetim varmıdır?tşk…

 12. Yorum [email protected] tarafından 26th, Şub 2011 Cts 21:58 tarihinde yazılmıştır. 

  arkadaşlar bende bu sene isletme üçüncü sınıfa başladım . sitelerden son beş yıl 2005-2010 tüm ara sınav ,
  final ve bütünleme sorularını buldum tek link olarak birleştirdim siz zevkli forum üyelerine sunuyorum umarm beğenirsiniz

  http://hotfile.com/dl/106009623/9b8dea6/ISLETME_3_sinif_AOF_ARA-FNAL-BUT_Cikmis_Sorular_2005-2010.rar.html

 13. Yorum sema tarafından 27th, Mar 2011 Paz 17:21 tarihinde yazılmıştır. 

  açıköğretim fakültesi hazırlık sınıfını okumaktayım 4 derside geçmem mi geekiyor 3.sınıfa geçebilmem için

 14. Yorum Nursel tarafından 3rd, Nis 2011 Paz 15:14 tarihinde yazılmıştır. 

  1992 G.Ü Mesleki Eğitim Fak. Çocuk Gelişimi 1.sınıftan kaydım silindi:Çıkan aftan faydalanarak A.Ö.F bölümünün çocuk gelişimi bölümüne sınavsız yatay geçiş yapabilir miyim

 15. Yorum Nursel tarafından 3rd, Nis 2011 Paz 15:19 tarihinde yazılmıştır. 

  1992 G.Ü Mesleki Eğitim Fak. Çocuk Gelişimi 1.sınıftan kaydım silindi:Çıkan aftan faydalanarak A.Ö.F bölümünün çocuk gelişimi bölümüne sınavsız yatay geçiş yapabilir miyim.Ayrıca 1.dönemi okumuştum. Aynı derslerı tekrar okuyacak mıyım

 16. Yorum zelis tarafından 4th, Haz 2011 Cts 18:15 tarihinde yazılmıştır. 

  Ben radyo ve televızyon programcılıgını okuyorum bu sene son sınıfdayım bolumum 2 senelık acaba yıne aofden 4 senelıge gecıs yapabılır mıyım?

 17. Yorum SERAP tarafından 4th, Haz 2011 Cts 20:58 tarihinde yazılmıştır. 

  ben iki yıl işletme okudum sonra açıköğretimden devam ettirdim. şimdi diploma notumuz değerlendirilirken örgün okuduğumuz iki yıl değerlendirilecek mi

 18. Yorum selma tarafından 12th, Haz 2011 Paz 01:13 tarihinde yazılmıştır. 

  butun derslerden butunlemeye girilebilir mi ve örgüne geçmen yollarından biri olan 80ın üzerinde not almanın dışında baska bir yolu var mı

 19. Yorum evin tarafından 29th, Eyl 2011 Per 21:15 tarihinde yazılmıştır. 

  ben sosyal hizmetler birinci sınıftayım 4 dersten kalmışım acaba ikinci sınıfa geçermiyim bu bölümde kredili sisteme geçmedimi ayrıca benim kayıt dönemi hangi tarihtedir beni bilgilendirirmisiniz