Genel Muhasebe Final Sınavı 1 Bölüm 2

YazıEkim 31, 2013 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı AÖF Çıkmış Sorular kategorisindedir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 1


1. SORU
Menkul kıymetlerin faiz oranları ve vadeleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?

a)  Getiri Eğrisi
b)  Faiz Eğrisi
c)  Vade Eğrisi
d)  Tahvil Arz Eğrisi
e)  Tahvil Talep Eğrisi

2. SORU
Vade primi hipotezine göre çizilecek getiri eğirleri çoğunlukla nasıl bir görünümdedir?

a)  Dikey
b)  Yatay
c)  Artan
d)  Azalan
e)  Negatif

3. SORU
Vergi oranı % 15 vergiye tabi faiz oranı % 35 ise vergiden muaf faiz oranı yüzde kaçtır?

a)  25
b)  32
c)  28
d)  30
e)  38

4. SORU
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda �risk primi� olarak da adlandırılır?

a)  Vade primi
b)  Getiri oranı
c)  Likidite primi
d)  Nakit indirimi
e)  Kur primi

5. SORU
Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarının yapısı içine giren menkul kıymetlerin özellikleri ve faizlerini farklılaştıran unsurlar arasında yer almaz?

a)  Risk
b)  Vade
c)  Kamu Harcama Düzeyi
d)  Likidite
e)  Vergi ayrıcalıkları

6. SORU
Aşağıdakilerden hangisi tahvil arzını etkileyen etkenlerden biri değildir?

a)  Beklenen kârlılık
b)  Beklenen enflasyon
c)  İşletmelerle ilgili vergiler
d)  Kamunun borçlanma ihtiyacı
e)  Servetteki değişmeler

7. SORU
Bir menkul kıymete özgü olan ve çeşitlendirme yoluyla azaltılabilen risk aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Sistematik risk
b)  Faiz riski
c)  Sistematik olmayan risk
d)  Vade riski
e)  Portföy riski

8. SORU
Servette meydana gelen değişikliğin varlık talebini ne ölçüde etkileyeceği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülmektedir?

a)  Talebin servet esnekliği
b)  Talebin fiyat esnekliği
c)  Talebin çapraz esnekliği
d)  Verginin gelir esnekliği
e)  Servetin gelir esnekliği

9. SORU
Bir varlığın getirisi ile ilgili belirsizliğe ne ad verilir?

a)  Vade
b)  Faiz
c)  Valör
d)  Risk
e)  Likidite

10. SORU
Aşağıdakilerden hangisi ex-ante reel faiz oranı ile ilgili doğru bir ifadedir?

a)  Gerçekleşen enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır.
b)  Dönem sonu için hesaplanır.
c)  Enflasyon oranını dikkate almaz.
d)  Dönem başı için kullanılamaz
e)  Beklenen enflasyon verileri ile hesaplanır.

11. SORU
Sahip olunan servetin çeşitli varlıklar arasında nasıl dağıtılacağına karar verilmesi sürecine ne ad verilir?

a)  Portföy tercihi
b)  Durasyon
c)  Vade tercihi
d)  Likidite tercihi
e)  Yatırım sığlaşması

12. SORU
Aşağıdakilerden hangisi Fisher eşitliğidir?

a)  i = ir – ?e
b)  i = ir / ?e
c)  ir = ?e x i
d)  i = ir + ?e
e)  i = ?e x ir

13. SORU
Üzerinde yazılı değeri 1 milyar TL. olan ve 900 milyon TL.�ye satılan 1 yıl vadeli devlet tahvili için faiz oranı ne kadardır?

a)  0.101
b)  0.111
c)  0.119
d)  0.201
e)  0.221

14. SORU
Günümüzde tüketici kredileri aşağıdaki kredi türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

a)  Basit kredi
b)  Kuponlu kredi
c)  İskontolu kredi
d)  Sabit ödemeli kredi
e)  Prefinansman kredisi

15. SORU
%20 faiz oranında bugün bankaya yatırılan 10 000 TL. 5 yıl sonra kaç TL. olacaktır?

a)  24.883
b)  28.200
c)  30.500
d)  22.300
e)  32.800

16. SORU
Borçlanılan miktarın yüzdesi ile ifade edilen borçlanma maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Kur riski
b)  Döviz kuru
c)  Faiz oranı
d)  Reeskont oranı
e)  Zorunlu rezerv oranı

17. SORU
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin devlet tarafından sıkı düzenlemelere tabi tutulmasının nedenleri arasında yer almaz?

a)  Mevcut enformasyonu arttırmak
b)  Finansal panikleri önlemek
c)  Finansal sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak
d)  Para politikasının kontrol gücünü iyileştirmek
e)  Finansal sisteme giriş kısıtlamalarını ortadan kaldırmak

18. SORU
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulmuş anonim ortaklıklardır?

a)  Yatırım Ortaklığı
b)  Yatırım Fonu
c)  Yatırım Bankası
d)  Aracı kurumlar
e)  Finansman şirketi

19. SORU
Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinde harcanan para ve zamana ne ad verilir?

a)  İşlem maliyeti
b)  Enformasyon maliyeti
c)  Kötü niyet maliyeti
d)  Ters seçim maliyeti
e)  Alternatif maliyet

20. SORU
Eksik bilgilenme nedeniyle bir finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?

a)  Kötü niyet
b)  Ters seçim
c)  Simetrik enformasyon
d)  Düz enformasyon
e)  Tam enformasyonYorumlar / Sorular