Muhasebe Uygulamaları Ünite 2

Konu Mayıs 19, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Örnek:Yıl içinde iş bankası ach’dan çekilen 10.000.000.TL yanlışlıkla ziraat bankasından çekilmiş gibi kaydedilmiştir.Düzeltme kaydını yapınız.
——————————————- ——————————————–
KASA 10.000.000 BANKALAR(ziraat) 10.000.000
BANKALAR (ziraat) 10.000.000 BANKALAR(işbankası) 10.000.000
——————————————– ———————————————
Hatalı kayıt Düzeltme kaydı
Örnek : Yıl içinde müşteri B’nin Akbanka yatırdığı 40.000.000.TL ‘nin kayıtlara
Geçmediği anlaşılmıştır.Düzeltme kaydını yapınız.
———————————————–
BANKALAR(Akbank) 40.000.000
ALICILAR(b) 40.000.000
———————————————–
Örnek : Yıl içinde A bankasından satıcı Mehmet beye yapılan 20.000.000.TL
Ödeme kayıtlara geçmemiştir.Düzeltme kaydını yapınız.
———————————————-
SATICILAR(Mehmet bey) 20.000.000
BANKALAR(Abankası) 20.000.000
————————————————
MENKUL KIYMETLER
İşletmenin kar elde etmek amaçlı geçici bir süre elde tutmak için satın aldığı hisse senedi
Tahvil yatırım fonu gibi varlıklara menkul kıymet denir.
Hisse senedi : AŞ.’lerin hisseli komandit şirketlerin ve kooperatiflerin kanuni hükümlere
Uygun olarak çıkarttıkları sermayeye katılma belgelerine hisse senedi denir.Nama yada
Hamiline yazılı olabilir, devredilebilir.Hisse senedi sahipleri karpayı-temettü alır.
Tahvil : İktisadi devlet teşekküllerinin kamu kuruluşlarının ve AŞ.’lerin borç para sağlamak
Amacıyla çıkarttığı borç senetlerine tahvil denir.Nama yada hamiline yazılı olabilir, devredilir.
Menkul kıymetler şu amaçlı satın alınırlar :
– Kısa zamanda alıp satmak
– Diğer şirket yönetimine katılmak
– Riski dağıtarak devamlı gelir sağlamak
– İş ilişkileri kurmak
– Özel fonlar tahsis etmek
*Menkul kıymetler alış bedelleri üzerinden kayıt edilir.Alındığında ilgili hesaba borç, satıldığında ilgili hesaba alacak kaydı yapılır.Alım-satım esnasında oluşan karlar Menkul Kıymet Satış Karları Hsb.na alacak, zararlar ise Menkul Kıymet Satış Zararları Hsb.na borç kaydedilir.
* Dönemsonunda hisse senetlerinde oluşan değer düşmeleri için karşılık ayırma zorunluluğu
vardır.Ayırırken değer düşüklükleri dikkate alınır, artışlar dikkate alınmaz.
Örnek: İşletme peşin olarak 100.000.000.TL.tutarında hisse senedi satın almıştır.YKY.
————————————-
HİSSE SENEDİ 100.000.000
KASA 100.000.000
————————————–
Örnek: İşletme 100.000.000.TL.ye satın aldığı hisse senetlerini peşin 150.000.000.TL.ye
Satmıştır.YKY.
—————————————————–
KASA 150.000.000
HİSSE SENETLERİ 100.000.000
MENKUL KIY.SAT.KARI 50.000.000
——————————————————-

Örnek: İşletme daha önce 300.000.000.TL.ye satın aldığı hisse senetlerini 250.000.000.TL.ye
Satmıştır.YKY.
———————————————————
KASA 250.000.000
MENKUL KIY.SAT.ZARARI 50.000.000
HİSSE SENETLERİ 300.000.000
———————————————————–
Örnek: İşletmenin dönem içinde 100.000.000.TL.ye aldığı hisse senetlerinin dönemsonu borsa değeri 50.000.000.TL.dir.YKY.
———————————————-
KARŞILIK GİDERLERİ 50.000.000
MEN.K.DEĞ.DÜŞ.KAR. 50.000.000
———————————————–
BORÇLU NAZIM HSB 50.000.000
ALACAKLI NAZIM HSB 50.000.000
————————————————
100.000.000.- 50.000.000 = 50.000.000
Örnek : X= 100.000 Y= 80.000 değerli hisse senetlerinin dönemsonu borsa değerleri ise şunlardır: X= 70.000 Y= 100.000 ise YKY.(Değer artışı dikkate alınmaz.)
———————————————-
KARŞILIK GİDERLERİ 30.000.000
MEN.K.DEĞ.DÜŞ.KAR. 30.000.000
———————————————–
BORÇLU NAZIM HSB 30.000.000
ALACAKLI NAZIM HSB 30.000.000
————————————————
100.000.000.- 70.000.000 = 30.000.000
Örnek: İşletmenin Arı AŞ.ye ait 50.000.nominal değerli 1.000 adet hisse senedi vardır.Arı AŞ.hissedarlarına %50 kar payı dağıtacağını açıklamıştır.
——————————————————-
DİĞER HAZIR DEĞERLER 25.000.000 Temettü-Kar payının tahakkuk kaydı
İŞT.TEMETTÜ GEL. 25.000.000
——————————————————–
50.000.* 1.000=50.000.000*%50=25.000.000
Örnek: Hisse senedi kuponları Arı Aş.ye verilerek 25.000.000.TL.temettü geliri tahsil edilmiştir.
——————————————————-
KASA 25.000.000 Temettünün tahsil edilmesi
DİĞER HAZIR DEĞERLER 25.000.000
——————————————————–
Örnek : İşletmenin elinde Arı AŞ.nin çıkardığı tahvillerden 80.000.000.TL nominal değerli %60 faizli 30.09.1999 faiz tarihli tahvil vardır.Arı AŞ.tahvil faizlerinden %10 gelir vergisi ve ondanda %10 fon payı ayırmış net tutarı 01.10.1999 da işletmeye ödemiştir.
80.000.000* %60 = 48.000.000 tahvil faizi
48.000.000* %10 = 4.800.000 gelir v.stopajı
4.800.000* %10 = 480.000 fon payı
——————————————————-
42.720.000 net faiz geliri
—————————————————–
DİĞER HAZIR DEĞERLER 48.000.000 tahvil faizi tahakkuku
FAİZ GELİRLERİ 48.000.000
—————————————————–
——————————————————-
KASA 42.720.000 tahvil faizi tahsil edilmesi
PEŞ.ÖD.VER.VE FON. 5.280.000
DİĞ.HAZIR DEĞERLER 48.000.000
———————————————————

Örnek: Dönemsonu işletme elinde fazi başlangıcı 1 aralık faizi %80 olan 3 aylık 100.000.000.TL.değerinde hazine bonosu vardır.31 aralık itibariyle faiz ne kadardır.YKY.
100.000.000*80*31
———————— = 6.794.520.
365
————————————————-
GELİR TAHAKKUKLARI 6.794.520. Bir sonraki yılın gelirin cari yıl tahakkuk kaydı
FAİZ GELİRLERİ 6.794.520
—————————————————
BORÇLU NAZIM HSB 6.794.520
ALACAKLI NAZIM HSB 6.794.520
—————————————————–
Bu işlem dönemsonu ile ilgilidir.İlgili Hesabı kapatmak için yapılmıştır.