Muhasebe Uygulamaları Ünite 15 – Anonim Şirkette Kar Dağıtımı ve Muhasebesi

Konu Mayıs 22, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE- 15 ANONİM ŞİRKETTE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBESİ

Anonim şirkette kar dağıtımına karar veren genel kuruldur.
Kar devlet,ortaklar ve işletme arasında paylaştırılır.
Karın nasıl dağıtılacağını gösteren tabloya kar dağıtım tablosu denir.
Dönem karı
+Kanunen kabul edilmeyen giderler
-Vergiden muaf gelirler
+Eksik değerleme farkları
-Fazla değerleme farkları
MALİ KAR=Kurumlar Vergisi Matrahı*%20=Kurumlar vergisi

Dönem karı * %5 =1.tertip yedek akçe*
Ödenmiş sermaye * %5= 1.temettü*
Dönem karı-Kurumlar vergisi=Gelir vergisi matrahı*%20=Gelir vergisi
Gelir vergisi*%10=Gelir vergisi fonu
Dönem karı-(kurumlar v.+kurumlar v.fonu)-(gelir v+gelir v.fonu)-1.temettü-1.tertip y.akçe=2.tertip yedek akçe matrahı
2.tertip yedek akçe matrahı*%10=2.tertip yedek akçe
2.tertip yedek akçe matrahı-2.tertip yedek akçe=2.temettü

Not:Halka açık AŞ.de 1.temettü %20 üzerinden hesaplanır.

YEVMİYE KAYITLARI
——————————————————- Dönem karı üzerinden vergi ve diğ.yükümlülükler için karşılık ayırma
Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş.
Dönem karı vergi ve dği.yasal.yük.karş.
———————————————————Net karın tesbiti
Dönem kar/zararı 7
Dönem karı vergi ve dği.yasal.yük.karş.
Dönem net kar/zararı
——————————————————— Karın bilanço hesabına devri
Dönem net kar/zararı
Dönem net karı
———————————————————-Geçmiş yıl karının devri
Dönem net karı
Geçmiş yıl karları
———————————————————-Genel kurul kararıyla kar dağıtımı
Geçmiş yıl karı
Yasal yedekler
Ortaklara borçlar
———————————————————–vergi borcunun kesinleşmesi
Dönem karı vergi ve diğ.yasal.yük.karş.
Ödenecek vergi ve fonlar
———————————————————–