Muhasebe Uygulamalar Ünite 17 – Şirketlerde Tasfiye

Konu Ekim 20, 2009 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 17 ŞİRKETLERDE TASFİYE
Tasfiye:Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm alacaklarının tahsili tüm borçlarının ödenmesi ve mevcutların paraya çevrilmesi sürecine tasfiye denir.2 tür tasfiye vardır:
1-Dağılma(infisah):yasada ya da anasözleşmede belirtilen nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle şirketin faaliyetine kendiliğinden son verilmesi işlemidir.
2-Dağıtma(fesih):yasa yada anasözleşmede belirtilen nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle mahkemenin kamu otoritesinin yada ortakların alacağı karar ile şirketin tasfiye edilmesidir.
Kollektif ve komandit şirkette tasfiye nedenleri:
1-Sözleşmede belirtilen sürenin dolması
2-Sözleşmede belirtilen amaca ulaşılması yada amaca ulaşma olanağı olmaması
3-Ortakların aldığı oybirliği kararı
4-Şirketin iflası
5-Başka bir şirketle birleşme
6-Sermayenin 2/3 ünün yitirilmesi
7-Mahkeme kararı
8-Ortaklardan birinin ölümü
9-Komandit için komandite ortak şirketten ayrılırsa şirket tasfiye olur.
Anonim şirkette tasfiye nedenleri:
1-Sözleşmede belirtilen sürenin dolması
2-Sözleşmede belirtilen amaca ulaşılması yada amaca ulaşma olanağı olmaması
3-Şirketin kanuni organlarından birinin eksikliği
4-Şirketin kendi hisse senetlerini toplaması
5-Genel kurulun dağılma kararı alması
6-Mahkemenin vereceği karar
7-Şirketin iflası
8-Başka bir şirketle birleşilmesi
Limited şirkette dağılma nedenleri:
1-Esas sermayenin ¾ üne sahip ortakların dağılma kararı alması
2-Ortaklardan birinin talebiyle mahkemenin vereceği karar
3-Ortak sayısın 2 inin altına inmesi yada 50 nin üstüne çıkması
Tasfiye işlemleri şu şekilde yürütülür:
Tasfiye işlemini tasfiye memuru yürütür.Tasfiye memuru sözleşmede belirlenebileceği gibi mahkemenin tesbit ettiği biride olabilir.
1-Tasfiye başlama bilançosu düzenlenir.
2-Şirket ünvanı başına tasfiye ibaresi eklenir.
3-Eksik işlemler tamamlanır.
4-Alacaklar tahsil edilir,vadesi gelmemiş alacaklar iskontolu tutar üzerinden tahsil edilir.
5-Borçlar ödenir,vadesi gelmemiş borçlar iskontolu tutardan ödenir.
6-Mevcutlar paraya çevrilir ve bankaya yatırılır.
7-Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir.
8-Defterler notere yada ortaklardan birine teslim edilir.
9-Şirket ünvanı silinir ve tasfiye sonu karı ortaklara dağıtılır.
*Sermaye şirketlerinde her takvim yılı bağımsız bir tasfiye dönemidir.Bir sermaye şirketinin tasfiye işlemleri aynı takvim yılı içinde biterse tasfiye sonu bilançosu düzenlenmesinden sonra 15 gün içinde vergi dairesine bildirim yapılır,tasfiye sonucu oluşan kar vergiye tabidir.