Açıköğretimde Ders Muafiyeti

Konu Eylül 20, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

Kaydını sildiren öğrenci, başka bölüme kayıt olursa okuduğu ve başardığı dersleri yeniden alır mı?

Uzaktan eğitim sistemine göre eğitim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine kayıt için başvuru tarihi, başvuru süresi, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

Anadolu Üniversitesi’nde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek yeniden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yerleşen adaylar önceki kayıtlarını sildirmek koşulu ile kazandıkları yeni bölüme kayıt yaptırabilirler. (“Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, bu sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.( Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 8 madde b bendi)).

Bu şekilde kaydı silinen adaylara öğrencilere daha önce okudukları ve başardıkları derslerden dolayı muafiyet tanınmaz. Bu dersleri tekrar almak zorundadırlar. Bu durum Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17 maddenin b bendinde:

“Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programdan, başka bir bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın 1 inci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.” açıkça belirtilmiştir.

NOT: Yukarıda yapılan açıklamalar (madde 8 b bendi) dikkatle incelendiğinde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde aynı anda iki öğrenci kaydı bulunamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Yani aynı anda iki açıköğretim programı okunamaz.