İlahiyat

Konu Ekim 15, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Açıköğretim İlahiyat Önlisans

İlahiyat Önlisans Programı, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 1998 yılında açılan bir programdır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ

Bu program, lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile kişilerin ilahiyat alanındaki bilgilerini arttırmak amacıyla açılmıştır.

SUNULAN OLANAKLAR

İlahiyat Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

Açıköğretim İlahiyat Önlisans ‘ne Ait Ders Listesi

Birinci Sınıf Dersleri
Temel Bilgi Teknolojileri
İslam Dininin Temel Kaynakları
İslam Dini Esasları
İlk Dönem İslam Tarihi
Arapça I
Din Hizmetlerinde İletişim Ve Halkla İlişkiler
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
İkinci Sınıf Dersleri
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Arapça II
Ana Konularıyla Kuran
İslam Düşünce Tarihi
Türk Medeniyeti Tarihi
Dinler Tarihi
Dine Yeni Yaklaşımlar