Ev İdaresi

Konu Ekim 15, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Ev İdaresi

Ev İdaresi Önlisans Programı, 1992 yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ

Bu program ev, aile ve bireyin sahip olduğu kaynakları amaca en uygun şekilde kullanma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda ev ekonomisi, tüketici bilinci ve davranışı, ev araçları gibi dersler yer almaktadır.

SUNULAN OLANAKLAR

Ev İdaresi Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

Ev İdaresi’ne Ait Ders Listesi

Birinci Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
İletişim Bilgisi
Uygarlık Tarihi
Temel Bilgi Teknolojileri
Hukuka Giriş
İkinci Sınıf Dersleri
Aile Ekonomisi
Türk Dili
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Aile Sağlığı
Aile Yapısı Ve İlişkileri
Ev Yönetimi
Toplumsal Yaşamda Kadın
Aile Psikolojisi Ve Eğitimi