İnsan Kaynakları 2006 Final Sınavı Soru ve Cevapları

Konu Haziran 22, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1.Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
İŞİN GEREKTİRDİGİ PERSONEL ÖZELLİKLERİ

2.İşverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarını belirlemede temel aldığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?
YASAL MEVZUAT

3.Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin özellikleri arasında yer almaz?
TÜM YAŞANTI VE DENEYİMLERDEN OLUŞMASI

4.Personel bulma çabalarının personel seçimindeki rolü nedir?
İŞ GERE?İNİN HAZIRLANMASI VE PERSONEL ADAYLARININ BU İŞ GEREKLERİNE UYGUN ÖZELLİKLER TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ BELİRLENMESİ

5.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programı konularından olan işletmenin tanıtımı içinde yer almaz?
ÇALIŞMA SAATLERİ VE MOLA SÜRELERİ

6.Bireyin gerektiği şekilde yönlendirilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
EGİTİM

7.Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığının tanımında yer alan unsurlardan değildir?
ÇALIŞANLARIN EKONOMİK YÖNDEN TATMİNİNİ SA?LAMASI

8.Aşağıdakilerden hangisi hafif suçtur?
İŞLETME ÜRÜNLERİNİ YETKİSİ DIŞINDA SATMA

9.İnsan kaynaklan yönetimi planlaması sırasında sadece bir faktöre göre tahmin yapılan matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
VERİMLİLİK

10.Ekonomik kriz ve piyasalarda durgunluk nedeniyle ülkedeki nitelikli ve niteliksiz işgücü oluşumu hangisini etkiler?
İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ARZ-TALEP DENGESİ

11.Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz?
HATALI DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELME

12.Bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturulan üst sendikal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
FEDERASYON

13.Güçlü bir sendikal hareket oluşturma düşüncesini temel alan örgüt modeli hangisidir?
İŞKOLU SENDİKASI

14.Önleyici disiplin yaklaşımı ile hangisi hedeflenir?
ÖRGÜTLERDE KURALLARA İSTEKLE VE BİLİNÇLİ OLARAK UYULMASINI SA?LAMAK

15.Bir işletmenin İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine sahip olmasında tercih edeceği yollardan değildir?
RAKİP FİRMALARIN SİSTEMİNİN BELİRLİ BİR SÜRE KULLANMAK

16.Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler kim tarafından belirlenir ve denetlenir?
DEVLET

17.İnsan kaynaklarını bilgi sisteminde personel seçme ve yerleştirme modülünün ana kullanıcısı kimdir?
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

18.İngiltere’deki muhasebecinin aldığı ücretle Türkiye’deki muhasebecinin aldığı ücretin farklı olması neyle ifade edilir?
REEL ÜCRET

19.Konfederasyon oluşumunda farklı işkollarından en az kaç sendika bir araya gelmelidir?
5

20.Çıktıların ya da sonuçların kontrolünde kolaylık sağlayan standart hangisidir?
MİKTAR

21.İnsan kaynakları yöneticileri hangisini gerçekleştirmek üzere koordinasyon görevi üstlenir?
İK POLİTİKA VE PROGRAMLARININ İŞLETMENİN TÜMÜNDE DÜZENLİ OLARAK UYGULANMASI

22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlaması sürecinde çalışan-yönetici ilişkisini oluşturan
aşamalardan biri değildir?
DEGERLEME

23.Bir performans yönetim sisteminden etkilenecek tüm bireylerin ihtiyaçlarının, eklentilerinin
karşılanabilmesi için tasarım aşamasında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılır?
KATILIMCI
24.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamada bireyin planlama aşamasında yapması gerekenlerden biridir?
SORUMLULUK ALMAK

25.Bir işletmenin kendine özgü iş değerleme sistemi oluşturması durumunda sorumluluk kime aittir?
İK YÖNETİCİSİ

26. Pratik ağırlıklı eğitimler ve kişisel kariyere hizmet edecek, bireysel gelişimi kolaylaştıracak programlar çalışanların niteliğine göre oluşturulan eğitim programlarından hangisinde tercih edilmelidir?
YÖNETİCİ EGİTİMLERİ

27.Ücretler ile işletmenin genel stratejilerinin bir arada ele alınması ve stratejik ücret yönetiminin gündeme gelmesi, işletmenin bu uygulamalarında hangi kavramı daha çok benimsemelerine neden olmuştur?
YETKİNLİK

28.Personelin bilgi ve beceri düzeylerindeki yada performanslarındaki farklılıkları ödüllendirecek şekilde bir ücret sistemi tasarlanması ücret yapısında ortaya çıkan farklılıklardan hangisini ortadan kaldırır?
BİREYLER ARASINDAKİ NİTELİK FARKLILIKLARINI

29.Sistemde yaşanan problemlerin analiz edilmesi sonucunda iş değerlemesine olan ihtiyacın ortaya çıkmasından sonraki aşama hangisidir?
İŞ DEGERLEMESİ YAPMA AMACININ SAPTANMASI

30.Açık bir pozisyon için bir adayla yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
ÖRGÜTSEL OLAY

2009 4.Sınıf İşletme Vize Soruları

Konu Haziran 1, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

4. sınıf soruları ( 6,5 mb)

http://rapidshare.com/files/21809749…PDF4.sinif.rar

Cevap Anahtarı

http://rapidshare.com/files/21812636…apanahtari.pdf

Arapça 1. Sınıf 2004-2008 Final Soruları

Konu Mayıs 14, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Dosyada 2004-2008 Yılları arasındaki 1.sınıf Arapça dersi final sorularını bulabilirsiniz.İyi çalışmalar.

Soruları İndirmek için linke tıklayıın : http://depositfiles.com/files/549uajtb8

4.Sınıf İnsan Kaynakları Final Soru ve Cevapları – 2007

Konu Mayıs 1, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1. Bir örgütte etkili insan kaynakları yönetiminden söz edilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir. Cevap C şıkkı – İ. Kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi 2. Bir iş tanımı, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılamaz? Cevap B şıkkı – İşi yapacak personelin sahip olması gereken bilgi ve deneyim düzeyinin 3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı işgücünü tanımlamakta kullanılır? Cevap E şıkkı – İnsan kaynakları talebi 4.Performans degrlendirmelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A şıkkı – Performans düzeyler yüksek olan personelin özeliklerinin saptanıp adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması 5. Bir oryantasyon programı aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır? Cevap E şıkkı – İşletmeye yeni alınan tüm personeli 6. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden biri değildir? Cevap D şıkkı – İşçi-işveren ilişkilerinin iyileştirilmesi 7. Bir personelin nitelikleriyle yaptığı işin gereklerini eşitlemek amacıyla aşağıdaki eğitimlerden hangisi yapılır? Cevap B şıkkı -Hizmetiçi eğitim 8.Kariyer planlaması sürecinde personeli geliştirme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap C şıkkı – Yöneticiye 9. Kişinin sahip olduğu özellikler ve potansiyele göre, bireysel olarak değerlendirilmesi ve işini başarma derecesinin belirlenmesi aşağıdaki kariyer planlama yöntemlerinden hangisiyle açıklanır? Cevap A şıkkı – Performans değerlendirme 10. Bireysel performans planlaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir? Cevap D şıkkı – Performans kriterleri ve standartlarıyla 11. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biridir? Cevap E şıkkı – Ekip çalışmasını geliştirmek 12. Aşağıdakilerden hangisi personelin gelirini artırmayan, ancak iş yaşamını daha çekici hale getirmeyi amaçlayan ödüller arasında yer alır? Cevap C şıkkı – Odasını değiştirme ya da mobilyalarını yenileme 13. Bir ülkede ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk nedeniyle nitelikli ve niteliksiz çok sayıda işsizin bulunması aşağıdakilerden hangisini etkilemektedir? Cevap D şıkkı – İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesini 14. Kök ücret nedir? Cevap A şıkkı – Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının özelliklerinden biridir? Cevap D şıkkı – İşgücü piyasasında ücret düzeylerinin tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak belirlenmesi 16.Aşağıdakilernden hangisi iş değerlemesinin eleştirilen yönlerinden biridir? Cevap B şıkkı – İnsan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi 17. Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinin ortak özelliklerinden biridir? Cevap A şıkkı – Bir işin diğer bir işe göre daha değerli bulunması nedeninin açıklanmasının güç olması 18. İş değerlemesiyle aşağıdakilerden hangisinin adil ve dengeli bir hale getirilmesi amaçlanır? Cevap E şıkkı – Ücret yapısı 19. Personelin, işletmenin koyduğu kurallara aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uymaması durumunda ortaya çıkan hatalı davranışı disiplin eylemi gerektirir? Cevap A şıkkı – Kuralı anlmasız bulması 20. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin sürecinde yer almaz? Cevap C şıkkı – Personelin hatalı davranışını görmezden gelmek 21. Kademeli disiplin yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi hedeflenir? Cevap B şıkkı – Personelin tekrarlanan hatalı davranışlarının giderek daha şiddetli cezalarla karşılanması ve böylece süreklilik kazanmasının önlenmesi 22. İşgören sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren için aşağıdakilerden hangisi direkt maliyet unsurudur? Cevap E şıkkı – İş kazası ve meslek hastalıkları primleri 23. Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığı tanımında yer alan unsurlardan biri değildir? Cevap D şıkkı – Çalışanların ekonomik yönden tatminini sağlamak 24. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel faktörlerden biridir? Cevap A şıkkı – Fazla sorumluluk yükleme 25. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurdukları örgütlere ne ad verilir? Cevap B şıkkı – Sendika 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ deki yasal mevzuata göre, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları içinde yer almaz? Cevap C şıkkı – Uzlaştırma 27. Türkiye’ de işveren lokavt kararını ne zaman alır? Cevap D şıkkı – İşçi sendikasının grev kararından sonra 28.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin içerebileceği bilgiler arasında yer almaz? Cevap B şıkkı – Bilanço bilgiler 29. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin uygulama alanlarından biridir? Cevap C şıkkı – Endüstri ilişkileri 30. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin insan kaynakları bilgi sistemine sahip olmasında tercih edebileceği yollardan biri değildir? Cevap E şıkkı – Rakip firmanın sistemini belirli bir süre kullanmak

Tarım Programı 1.Sınıf 2008 Final Soruları

Konu Kasım 15, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Dosyada Tarım Programı 1.Sınıf 2008 Final Sorularını bulabilirsiniz.İyi çalışmalar.

Dosyayı indirmek için linke tıklayın http://rapidshare.com/files/256813391/2008_final_s__305_nav__305_.rar.html

2000-2006 Arası 1. Sınıf İngilizce Final Soruları ve Cevapları

Konu Kasım 15, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Dosyada 1. Sınıf İngilizce dersi 2000-2006 yılları final soruları yer almaktadır.Dosyayı indirdikten sonra GOM Player adlı programla açabilir, soruları görebilirsiniz.

Dosyayı indirmek için linke tıklayın : http://rapidshare.com/files/116948384/ingilizce_2006-2000.rar.html

GOM Player’i indirmek için linke tıklayın : http://www.inndir.com/GOM_Player-37149p.html

Yönetim Bilgi Sistemi Çıkmış Sorular (2004-2005)

Konu Eylül 5, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2004-2005 Yönetim Bilgi Sistemi Ara Sınav Soruları

2004-2005 Yönetim Bilgi Sistemi Final Sınav Soruları

2004-2005 Yönetim Bilgi Sistemi Final Sınav Soruları