İngilizce Bölümü Bilgisayar Dersi Vize Soruları

Konu Ekim 1, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Bilgisayar Vize Sınavı 1


1. SORU
Aşağıdakılerden hangisi ilk bilgisayarların özelliklerinden biri değildir?

a)  Fiziksel boyutlarının büyük olması
b)  Çok fazla elektrik enerjisi kullanması
c)  Çalıştırılması için çok sayıda kişinin görev yapması
d)  Elektronik parçalarının gelişmemiş olması
e)  Çok hızlı işlem yapması

2. SORU
15 Giga Byte kaç Kilo Byte’dır?

a)  15 000
b)  1 500 000
c)  3 000 000
d)  15 000 000
e)  20 000 000

3. SORU
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda sistem ünitesinde yer almaz ?

a)  RAM bellek
b)  Klavye
c)  CD sürücü
d)  Disket sürücü
e)  Donanım kartı

4. SORU
Eczanelerde işleme giren ürünü bilgisayara tanıtmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)  Çizici
b)  Yazıcı
c)  Bar-kod okuyucu
d)  Tarayıcı
e)  Optik karakter okuyucu

5. SORU
Aşağıdakiler den hangisi tamamen kablosuz iletişim türüne bir örnektir?

a)  Etkileşimli televizyon
b)  Etkileşimli video
c)  Internet
d)  Sayısal kütüphane
e)  Uydu iletişimi

6. SORU
Günlük alışverişin internet üzerinden bilgisayar ile yapılmasına ne denir?

a)  Elektronik ticaret
b)  Yapay us
c)  Elektronik-posta
d)  Uziletişim
e)  Bilişim otobanı

7. SORU
Kelime işlemci programında formüllerin yazılmasında Ekle menusunun hangi seçeneği kullanılır?

a)  Simge
b)  Resim yazısı
c)  Stil
d)  Nesne
e)   Yer işareti

8. SORU
Günlük alışverişin internet üzerinden bilgisayar ile yapılmasına ne denir?

a)  Elektronik ticaret
b)  Yapay us
c)  Elektronik-posta
d)  Uziletişim
e)  Bilişim otobanı

9. SORU
Yeni alınan bir disketin kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılan işleme ne ad verilir?

a)  Çözümleme
b)  Formatlama
c)  Kopyalama
d)  Fıltreleme
e)  Indeksleme

10. SORU
Aşağıdakilerden hangisi fiber optik kablonun temel özelliğidir?

a)  Uzmanlartarafından döşenme
b)  Çok hızlı iletişim sağlaması
c)  Kısa mesafelere çekilebilmesi
d)  Pahalı olması
e)  Koruma önlemlerinin alınması

11. SORU
Modern bir kütüphanedeki dokümanların saklanmasında genellikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)  Manyetik leyp
b)  Disket
c)  Disk
d)  Yazıcı
e)  CD

12. SORU
Klavyeler tuşlarını yerleşimine göre ikiye ayrılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi klavye türlerinden biridir?

a)  F
b)  E
c)  K
d)  H
e)  P

13. SORU
Aşağıdakilerden hangisi ikincil bellek türüdür?

a)  EPROM
b)  MOS
c)  Disket
d)  Java
e)  ROM

14. SORU
Lazer yazıcılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Bir sayfayı bir kerede basarlar
b)  Ortalama hızları 100 ppm dir
c)  Nokta vuruşlu yazıcılara göre daha kaliteli yazı ve grafik çıktıları verirler
d)  Baskı kaliteleri bir inch kareye basabildikleri nokta sayısı ile oraltılıdır
e)  Hızları ve baskı yoğunluğu arttıkça fiyatları da artar

15. SORU
Aşağıdakilerden hangisi Başlat menüsünde yer almaz?

a)  Masaüstü
b)  Bul
c)  Ayarlar
d)  Çalıştır
e)  Programlar

16. SORU
Kelime işlemci ortamında sık kullanılan cümle veya sözcüklerin otomatik metin olarak tanımlanmasında kullanılan seçenek hangi menüde yer alır?

a)  Dosya
b)  Düzen
c)  Ekle
d)  Biçim
e)  Araçlar

17. SORU
Windows 95/98 işletim sisteminde, klavye ayarları ve kullanıcı tanımı gibi ayarların yapılmasında asağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)  Sık kullanılanlar menusu
b)  Başlat menüsü
c)  Belgeler menüsü
d)  Çalıştır menüsü
e)  Denetim masası

18. SORU
Aşağıdaki programlama dillerinden hangisinin yazımı daha zordur?

a)  FORTRAN
b)  COBOL
c)  BASIC
d)  Makine dili
e)  PASCAL

19. SORU
Kelime işlemci programında seçili metni kopyalamak için klavyeden aşa gıda kilerden hangisi kullanılmalıdır?

a)  Ctrl+F
b)  Ctrl+Z
c)  Ctrl+X
d)  Ctrl+C
e)   Ctrl+A

20. SORU
Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir orkestra şefi gibi çalışır?

a)  Görsel programlama dilleri
b)  İşletim sistemi
c)  Nesnetabanlı diller
d)  Yordam yönelimli diller
e)  Derleyiciler