İktisada Giriş – Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş Konu Özeti

Konu Eylül 5, 2009 tarihinde tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş Konu Özeti: Makro iktisadın doğuşunu ve gelişiminin ardında yatan temel faktörleri açıklayabilmek.Mikro iktisat tek bir mala ilişkin piyasanın nasıl çalıştığını ve bireysel karar alma birimlerinin davranışlarını incelerken, makro iktisat bu piyasaların ve karar birimlerinin bütününü ele alır. Devamını Oku

İktisada Giriş – Milli Gelir Muhasebesi Konu Özeti

Konu Eylül 5, 2009 tarihinde tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Milli Gelir Muhasebesi Konu Özeti:Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinin belirlenmesi amacı ile geliştirilen GSMH kavramını tanımlamak ve temel özelliklerini açıklayabilmek.Bir ülkede geliri oluşturan faaliyetlerin ölçülmesi milli gelir muhasebesi olarak bilinmektedir.Milli gelir hesapları ekonomik faaliyetlerin genel bir özetini sunmanın yanı sıra ülkedeki üretim, gelirler ve harcamalar arasındaki karşılıklı ilişkileri de göstermektedir. Devamını Oku