1.Sınf Genel Muhasebe – Hesap Kodları

Konu Kasım 17, 2009 tarihinde tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Hesap Kodları(Bu kodlarla muhasebede bazı soruları çözebilirsiniz)

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

110 HİSSE SENETLERİ

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

119 MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129 ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

135 PERSONELDEN ALACAKLAR

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

150 İLK MADDE VE MALZEME

151 YARI MAMULLER – ÜRETİM

152 MAMULLER

153 TİCARİ MALLAR

157 DİĞER STOKLAR

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

170 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

171 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

172 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

173 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

174 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

175 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

176 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

177 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

178 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYE

179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181 GELİR TAHAKKUKLARI

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191 İNDİRİLECEK KDV

192 DİĞER KDV

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195 İŞ AVANSLARI

196 PERSONEL AVANSLARI

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

220 ALICILAR

221 ALACAK SENETLERİ

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

235 PERSONELDEN ALACAKLAR

236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241 BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

242 İŞTİRAKLER

243 İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

244 İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

246 BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

247 BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249 DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

250 ARAZİ VE ARSALAR

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

252 BİNALAR

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

254 TAŞITLAR

255 DEMİRBAŞLAR

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259 VERİLEN AVANSLAR

260 HAKLAR

261 ŞEREFİYE

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

264 ÖZEL MALİYETLER

267 DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269 VERİLEN AVANSLAR

271 ARAMA GİDERLERİ

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279 VERİLEN AVANSLAR

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281 GELİR TAAHHUKLARI

291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

292 DİĞER KDV

293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

294 ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON

297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

300 BANKA KREDİLERİ

303 UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

304 TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

308 MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)

309 DİĞER MALİ BORÇLAR

320 SATICILAR

321 BORÇ SENETLERİ

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

331 ORTAKLARA BORÇLAR

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

335 PERSONELE BORÇLAR

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

337 DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR

350 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

351 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

352 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

353 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

354 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

355 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

356 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

357 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

358 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
370 DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.

371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381 GİDER TAHAKKUKLARI

391 HESAPLANAN KDV

392 DİĞER KDV

393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

399 DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR

400 BANKA KREDİLERİ

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

407 ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.

408 MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)

409 DİĞER MALİ BORÇLAR

420 SATICILAR

421 BORÇ SENETLERİ

422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

431 ORTAKLARA BORÇLAR

432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)

438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ

440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

472 KIDEM TAZMİNATI

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481 GİDER TAHAKKUKLARI

492 GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV

493 TESİSE KATILMA PAYLARI

499 Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR

500 SERMAYE

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.

523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.

524 MALİYET ARTIŞLARI FONU

529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

540 YASAL YEDEKLER

541 STATÜ YEDEKLERİ

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

548 DİĞER KAR YEDEKLERİ

549 ÖZEL FONLAR

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

590 DÖNEM NET KARI

591 DÖNEM NET ZARARI (-)

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

601 YURT DIŞI SATIŞLAR

602 DİĞER GELİRLER

610 SATIŞTAN İADELER (-)

611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612 DİĞER İNDİRİMLER (-)

620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

621 SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)

631 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.

641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

642 FAİZ GELİRLERİ

643 KOMİSYON GELİRLERİ

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI

646 KAMBİYO KARLARI

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)

656 KAMBİYO ZARARLARI

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

679 DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)

681 ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)

689 DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691 D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)

692 DÖNEM NET KARI VE ZARARI

700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS

701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

711 DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.FAR

712 DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

713 DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721 DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731 GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

732 GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

734 GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741 HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.

742 HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

751 ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI

752 ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI

760 PAZ.SATIŞ VE DAĞ.GİDERLERİ

761 PZR.SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS

762 PZR.SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI

772 GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

781 FINANSMAN GID.YANSITMA HESABI

782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HES.

790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

793 DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR

796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.

797 FİNANSMAN GİDERLERİ

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.

799 ÜRETİM MALİYET HESABI