4.Sınıf İnsan Kaynakları Final Soru ve Cevapları – 2007

Konu Mayıs 1, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1. Bir örgütte etkili insan kaynakları yönetiminden söz edilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir. Cevap C şıkkı – İ. Kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi 2. Bir iş tanımı, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılamaz? Cevap B şıkkı – İşi yapacak personelin sahip olması gereken bilgi ve deneyim düzeyinin 3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı işgücünü tanımlamakta kullanılır? Cevap E şıkkı – İnsan kaynakları talebi 4.Performans degrlendirmelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A şıkkı – Performans düzeyler yüksek olan personelin özeliklerinin saptanıp adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması 5. Bir oryantasyon programı aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır? Cevap E şıkkı – İşletmeye yeni alınan tüm personeli 6. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden biri değildir? Cevap D şıkkı – İşçi-işveren ilişkilerinin iyileştirilmesi 7. Bir personelin nitelikleriyle yaptığı işin gereklerini eşitlemek amacıyla aşağıdaki eğitimlerden hangisi yapılır? Cevap B şıkkı -Hizmetiçi eğitim 8.Kariyer planlaması sürecinde personeli geliştirme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap C şıkkı – Yöneticiye 9. Kişinin sahip olduğu özellikler ve potansiyele göre, bireysel olarak değerlendirilmesi ve işini başarma derecesinin belirlenmesi aşağıdaki kariyer planlama yöntemlerinden hangisiyle açıklanır? Cevap A şıkkı – Performans değerlendirme 10. Bireysel performans planlaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir? Cevap D şıkkı – Performans kriterleri ve standartlarıyla 11. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biridir? Cevap E şıkkı – Ekip çalışmasını geliştirmek 12. Aşağıdakilerden hangisi personelin gelirini artırmayan, ancak iş yaşamını daha çekici hale getirmeyi amaçlayan ödüller arasında yer alır? Cevap C şıkkı – Odasını değiştirme ya da mobilyalarını yenileme 13. Bir ülkede ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk nedeniyle nitelikli ve niteliksiz çok sayıda işsizin bulunması aşağıdakilerden hangisini etkilemektedir? Cevap D şıkkı – İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesini 14. Kök ücret nedir? Cevap A şıkkı – Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının özelliklerinden biridir? Cevap D şıkkı – İşgücü piyasasında ücret düzeylerinin tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak belirlenmesi 16.Aşağıdakilernden hangisi iş değerlemesinin eleştirilen yönlerinden biridir? Cevap B şıkkı – İnsan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi 17. Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinin ortak özelliklerinden biridir? Cevap A şıkkı – Bir işin diğer bir işe göre daha değerli bulunması nedeninin açıklanmasının güç olması 18. İş değerlemesiyle aşağıdakilerden hangisinin adil ve dengeli bir hale getirilmesi amaçlanır? Cevap E şıkkı – Ücret yapısı 19. Personelin, işletmenin koyduğu kurallara aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uymaması durumunda ortaya çıkan hatalı davranışı disiplin eylemi gerektirir? Cevap A şıkkı – Kuralı anlmasız bulması 20. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin sürecinde yer almaz? Cevap C şıkkı – Personelin hatalı davranışını görmezden gelmek 21. Kademeli disiplin yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi hedeflenir? Cevap B şıkkı – Personelin tekrarlanan hatalı davranışlarının giderek daha şiddetli cezalarla karşılanması ve böylece süreklilik kazanmasının önlenmesi 22. İşgören sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren için aşağıdakilerden hangisi direkt maliyet unsurudur? Cevap E şıkkı – İş kazası ve meslek hastalıkları primleri 23. Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığı tanımında yer alan unsurlardan biri değildir? Cevap D şıkkı – Çalışanların ekonomik yönden tatminini sağlamak 24. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel faktörlerden biridir? Cevap A şıkkı – Fazla sorumluluk yükleme 25. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurdukları örgütlere ne ad verilir? Cevap B şıkkı – Sendika 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ deki yasal mevzuata göre, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları içinde yer almaz? Cevap C şıkkı – Uzlaştırma 27. Türkiye’ de işveren lokavt kararını ne zaman alır? Cevap D şıkkı – İşçi sendikasının grev kararından sonra 28.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin içerebileceği bilgiler arasında yer almaz? Cevap B şıkkı – Bilanço bilgiler 29. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin uygulama alanlarından biridir? Cevap C şıkkı – Endüstri ilişkileri 30. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin insan kaynakları bilgi sistemine sahip olmasında tercih edebileceği yollardan biri değildir? Cevap E şıkkı – Rakip firmanın sistemini belirli bir süre kullanmak