Muhasebe Uygulamaları Ünite 7 – Gelirler ve Giderler

YazıMayıs 13, 2018 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı 2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisindedir.

ÜNİTE 7 GELİRLER VE GİDERLER

GELİRLER
İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal-hizmet satışı yada faiz kira vb.unsurlardan elde edilen brüt tutarlara gelir denir.Tüm gelirler alacaklı çalışır.Yıl sonu tüm gelirler dönem kar/zararı hsb.na devredilerek kapatılır.

Gelirler şu hsb.larda izlenir:
Brüt satışlar
Diğ.faaliyetlerden olağan gelir karlar
Olağandışı gelir ve karlar
Esas gelir Yurtiçi satışlardır.

Gelirler 3 bakımdan kontrol edilir:
Dönem bakımından
Gerçekleşme bakımından
Vergi kanunları bakımından
Dönem gelirleri ve kira gelirleri Diğ.olağan gelir ve kar hsbn.da izlenir.
Döneme ait olmayan bir yıldan kısa süreli gelir Gelecek aylara ait gelir hsb.nda izlenir.
Döneme ait olmayan bir yıldan uzun süreli gelir Gelecek yıllara ait gelir hsb.nda izlenir.
Gerçekleşmiş ama tahsil edilmemiş olan gelirler gelir tahakkukları hsb.nda izlenir.

Not: Tüm gelirler Dönem kar/zararı hsb.na devirle kapatılır.Ancak gelecek yıllara ve aylara ait gelirler ile gelir taahhukları dönem kar/zararına devredilemez.
Vergiden muaf olan gelirler Nazım hsb.ta izlenir.

GİDERLER
Gider: Gelir elde etmek amacıyla yapılan varlık tükenmeleridir.Tüm giderler borçlu çalışır.Dönem sonu kapatılırken alacağa yazılır.
3 bakımdan giderler kontrol edilir:
– dönem bakımından
– gerçekleşme bakımından
– vergi kanunları bakımından
Dönem giderleri gen.yönetim gid.hsb.nda izlenir.
Döneme ait olmayan süresi 1 yıldan kısa olan giderler Gel.aylara ait giderler hsb.nda izlenir.
Döneme ait olmayan süresi 1 yıldan uzun olan giderler Gel.yıllara ait giderler hsb.da izlenir.
Gerçekleşmiş fakat ödenmemiş giderler gider tahakkukları hes.nda izlenir.
Not:Giderlerle ilgili dönem ayarlaması yapılırken soruda verilen ilk hesap alacaklandırılır.
Kanunen kabul edilmeyen giderler Nazım hsb.ta izlenir.
Giderlerin kapatılması:
Tüm giderler alacağa kayıt edilirken Dönem kar/zararı borçlandırılır.
Gider Yöntemleri:
2 türdür.
1- 7 A seçeneği: Giderler büyük defterde fonksiyon yardımcı defterde çeşit esasına göre izlenir.Üretim ve hizmet işletmeleri bu seçeneği kullanır.Hesapları şunlardır:
– Direkt ilk madde ve malzeme gideri
– Direkt işçilik gideri
– genel üretim gideri
– hizmet üretim gideri
– araştırma geliştirme gideri
– paz.satış dağıtım gideri
– genel yönetim gideri
– finansman gideri

2- 7 B seçeneği: Ticaret işletmeleri kullanır.giderler büyük defterde çeşit yardımcı defterde fonksiyon esasına göre izlenir.Hesapları şunlardır:
-İlk madde ve malzeme gideri
– işçi ücret ve giderleri
– memur ücret ve giderleri
-Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
– çeşitli giderler
– vergi resim ve harçlar
– amortisman ve tükenme payları
– finansman gideri
– gider çeşitleri yansıtmaYorumlar / Sorular