Muhasebe Uygulamaları Ünite 5 – Duran Varlıklar

Konu Mayıs 26, 2018 tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE – 5 DURAN VARLIKLAR

İşletmenin faaliyetinde 1 yıldan fazla uzun sürede kullanmak için elde ettiği varlıklar duran varlıktır.
2 gruba ayrılır: 1- maddi duran varlık 2- maddi olmayan duran varlık
MADDİ DURAN VARLIK: Fiziksel yapıya sahip duran varlıklardır, şu hesaplarda izlenir.
Arazi ve arsa
Yer altı yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğ.maddi dur.varlıklar
Birikmiş amortismanlar
Yapılmakta olan yatırımlar

DEĞERLEME :
* TTK .da maliyet bedeli ile değerleme yapılır,bu bedelden amortisman ayrılır.
* VUK.da maliyet bedeli ile aktife varlık kaydedilir ve değerleme yapılır, Bu varlıkla ilgili yapılan giderler malın maliyetine eklenir.

AMORTİSMAN: Maddi duran varlıklar için ayrılan aşınma ve yıpranma payına amortisman denir.Duran varlığın değeri kullanılan süreye göre dağıtılarak gider yazılır.
Arsa ve araziler amortismana tabi değildir.TTK bu konuda işletmeyi serbest bırakmış VUK.amortisman ayrılması gereğini belirtmiştir.
Vuk.a göre 4 amortisman yöntemi vardır:
Normal amortisman
Azalan kalanlar üzerinden amortisman
Madenlerde amortisman
Fevkalede amortisman
Normal amortisman: Eşit paylı amortismandır.Duran varlığın maliyeti kullanım süresine bölünerek amortisman tutarı bulunur.Oran en fazla % 20.dir.
Amortisman tutarı: Duran varlık maliyeti/hizmet süresi
Örnek: 100 milyona satın alınan bir demirbaşın hizmet süresi 5 yıl ise yıllara göre amortisman tutarını bulunuz.
100.000.000/5=20.000.000
Örnek: Aynı örneğin 3. yıl amortisman tutarı nedir?
20.000.000
Örnek: Aynı örneğin 2.yıl birikmiş amortisman tutarını bulunuz.
20.000.000 1.yıl 20.000.000 2.yıl toplam 40.000.000
Kıst amortisman: Sadece taşıtlara uygulanır.İlk yıl taşıt kaç ay kullanılmışsa o kadar amortisman ayrılır.Ay tam kabul edilir.
Amortisman tutarı: yıllık amortisman tutarı* kullanılan ay sayısı/12
Örnek: 600 milyona 10.11.2001 de satın alınan taşıta % 20 normal amortisman uygulanacaktır.
600*%20=120 yıllık tutar
120*2 /12= 20.000.000 2001 için kıst
2001 için 20.000.000
2002 120 000 000
2 120 000 000
2004 120 000 000
2005 120 000 000+100 000 000=220 000 000

2- Azalan kalanlar üzerinden amortisman: % 40.ı aşmadan bu yöntem kullanılabilir.Normal amortismanın 2 katıdır.Normale dönüş yapılabilir.
Örnek: İşletme 100 milyona aldığı demirbaşa %20 normal amortisman üzerinden azalan kalanlar yöntemi uygulayacaktır.Yıllara göre payları bulun.
100*%40 =40.000.000
60*40 =24.000.000
36*40 =14.400.000
21.6*40 =8.640.000
son yıl kalan tamamen indirilir. 12.960.000.
Amortismanların muhasebe kaydı:
2 tür kayıt yöntemi vardır:
1- Direk kayıt: Duran verlığın değeri amortisman payı kadar azaltılır.
2- Endirek kayıt: Amortisman payı 257 Birikmiş amortisman hsb.alacağına kaydedilir.Gider türüne göre de Gnel Yönetim veya Pazarlama Sat.Dağ.Gideri Hesabı borçlandırılır.
Örnek:İşletme 1.000.000.000 liraya aldığı bilgisayar için anormal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmıştır.
———————————-
Genel.yön.gid. 200.000.000
Birikmiş amortisman 200.000.000
———————————–
Örnek: İşletme dağıtım için aldığı taşıta 150.000.000.lira amortisman ayırmıştır.
————————————-
paz.sat.dağ.gid. 150.000.000
Birikmiş amortisman 150.000.000
————————————–
Maddi duran varlığın satışı:
Örnek: İşletmenin 400.000.000 lira maliyetli otosu peşin 150.000.000 liraya satılmıştır.Otonun birikmiş amortismanı 200.000.000 liradır.
Net değer: 400.000.000-200.000.000=200.000.000
Satış zararı: 200.000.000-150.000.000= 50.000.000
——————————————–
kasa 150.000.000
birikmiş amortisman 200.000.000
d.olağandışı gid.zar. 50.000.000
Taşıt 400.000.000
———————————————
eğer 250.000.000 liraya satsaydı 50.000.000 kar olurdu o zaman
————————————————–
kasa 250.000.000
bir.amortisman 200.000.000
taşıt 400.000.000
d.ol.d.ger.kar 50.000.000
—————————————————–
eğer satılan demirbaş yenilenecekse bu satış karı dönem karına eklenmez Özel fon hsb.na aktarılır en çok 3 yıl süresi vardır 3 yıl sonra yenileme yapılmazsa tekrar kara eklenir.
————————————————–
kasa 250.000.000
bir.amortisman 200.000.000
taşıt 400.000.000
özel fonlar(yenileme) 50.000.000
—————————————————–
yenileme olmazsa
——————————
özel fon 50.000.000
d.ol.gel.kar 50.000.000
——————————-
YENİDEN DEĞERLEME :
Paranın alım gücünde oluşan azalma nedeniyle yeniden değerleme yapılır.Bu Maddi dur.Varlık Yeniden Değ.Artışı Hsb.nda izlenir.
Örnek: İşletme 100 milyon lira maliyetli birikmiş amortismanı 20 milyon olan demirbaşını % 50 yeniden değerlemeye tabi tutacaktır.Değer artışını bulunuz.
100* %50 =50.000
20 * %50 = 10.000
80 * %50 = 40.000
————————————
demirbaş 50.000.000
birikmiş amortisman 10.000.000
mad.d.v.yen.değ.artışı 40.000.000
————————————–
Yeniden değerleme sonrası demirbaşın değeri üzerinden amortisman ayrılır.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK: Fiziksel varlığı olmayan işletmeye bazı hak ve imtiyazlar sağlayan varlıklardır.Bunlar:
Haklar:Lisans,patent,imtiyaz gibi elde edinilen hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletme tanıdığı haklar ve yetkilerdir.
Şerefiye: İşletmenin konumunun kuruluş yerinin işletmeye sağladığı üstünlüğün parasal değeridir.
Kuruluş ve örgütlenme gideri: İşletme kuruluşnda yapılan tüm giderlerdir.
Araştırma geliştirme gideri: İşletmenin bir ürünü geliştirme yenileme için yaptığı giderlerdir.
Özel maliyetler:Kiralanan gayrimenkuller üzerinde yapılan ekleme ve geliştirme için yapılan giderdir.
Bunlar maliyet bedelleri ile aktife kaydedilir.Yeniden değerlemesi yapılmaz.Amortismanı 5 yılda eşit payla itfa edilir.
————————————
şerefiye 150.000.000
kasa 150.000.000
———————————–
gen.yön.gid 30.000.000
bir.amortisman 30.000.000
————————————

2009 – 2010 Öğretim Yılı Lisans Tamamlama Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Konu Mayıs 26, 2018 tarafından  
AÖF Haberler kategorisine eklenmiştir.

2009 – 2010 Öğretim Yılı Lisans Tamamlama Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Fakülte ve yüksekokulların 4 yıllık lisans programlarında okurken ön lisans diploması alarak ayrılanlardan, ön lisans mezuniyet alanları Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde lisans tamamlamak için başvurabilecek bölümler listesinde bulunanlar, Açıköğretim, İktisat veya İşletme Fakülteleri lisans programlarının 3. sınıfına lisans tamamlamak için başvuru yapabilirler.

Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ile üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2004-2005 öğretim yılı ve sonrasında ön lisans diploması alarak ayrılanlardan genel not ortalaması 60 ve üzeri olanlar başvurabilirler.

Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı: Kız Meslek Liseleri veya Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin birinden mezun olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile üniversitelerin Eğitim Fakülteleri veya Mesleki Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişi,mi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinin birinden 2004-2005 öğretim yılı ve sonrasında ön lisans diploması alarak ayrılanlar başvurabilirler.

2 yıllık Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun olanlar, uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin lisans tamamlama programlarına başvuramazlar.

2009-2010 Öğretim yılı için planlanan başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda verilmiştir.

Planlanan İnternet Başvuru Tarihi Planlanan AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi Planlanan AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi
26 Ekim 2009 – 25 Kasım 2009 26 Ekim 2009 – 20 Kasım 2009 21 Kasım 2009 – 25 Kasım 2009

http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinde”Lisans Tamamlama” linkini tıklayarak başvurularını yapabilirler.

İnternet sitesinden başvuru yapmak,yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ücreti yatırmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz gerekir. Aksi takdirde kaydınız yapılmamış olur.

2009 – ÖSYS İle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yerleştirilen Öğrencilerin Yeni Kayıt İşlemleri

Konu Mayıs 25, 2018 tarafından  
AÖF Haberler kategorisine eklenmiştir.

 • 2009 – ÖSYS İle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yerleştirilen Öğrencilerin Yeni Kayıt İşlemleri
 • 2009 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucunda uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine yerleştirilen adayların kayıtları “İnternet başvuru” ve “AÖF Bürolarından kayıt” olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

  2009-2010 Öğretim yılı başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda verilmiştir.

  Planlanan İnternet Başvuru Tarihi Planlanan AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi Planlanan AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi
  23 Eylül 2009 – 20 Ekim 2009 23 Eylül 2009 – 16 Ekim 2009 17 Ekim 2009 – 20 Ekim 2009

  http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinde ”ÖSYS Yeni Kayıt” linkini tıklayarak başvurularını yapabilirler.

  İnternet sitesinden başvuru yapmak, yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ücreti yatırmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz gerekir. Aksi takdirde kaydınız yapılmamış olur.

  Muhasebe Uygulamaları Ünite 14 – Anonim Şirket

  Konu Mayıs 25, 2018 tarafından  
  2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  ÜNİTE 14 ANONİM ŞİRKET

  Anonim şti:Esas sermayesi belirli,paylara bölünmüş,tüzel kişiliğe sahip ve şirket ortaklarına karşı sadece mal varlığıyla sorumlu olan şirkete Anonim şirket denir.Ortakların sorumluluğu semaye paylarıyla sınırlıdır.
  2 tür anonim şirket vardır:
  1- Aile AŞ: Halka kapalıdır.Kurucu sayısı en az 5 en çok 250 kişidir.
  2- Halka açık AŞ: Kurucu sayısı en az 5 olup en fazlası için bir sınır yoktur.
  2 tür kuruluş vardır:
  a) Ani kuruluş: Sermayenin tamamı ortaklarca taahhüt edilir.Taahhüdün dörtte birinin yerine getirilme zorunluluğu vardır.Kuruluşta şirket sözleşmesi yazılır,imzalanır,notere onaylatılır,Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır,tescil ve ilan yapılır.
  Yevmiye kaydı
  ——————————— Sermayenin tamamının tahhüdü
  Ödenmemiş sermaye
  Sermaye
  ———————————- Masrafların ortaklardan alınması
  kuruluş ve örgütlenme gideri
  indirilecek kdv
  ortaklara borçlar
  ———————————— sermaye tahhüdünün dörtte birinin yerine getirilmesi
  kasa
  Ödenmemiş sermaye
  ———————————–
  b)Tedrici kuruluş:
  1-Şirket sözleşmesi yazılır,notere onaylatılır,
  2-Sermayenin %10’u merkez bankasına veya muteber bir bankaya sanayi ve ticaret bakanlığı adına açılan bir hesaba yatırılarak bloke edilir.
  3-Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınır.
  4-Sermayenin %90 ‘ı taahhüt edilir.
  5- Sermaye piyasası kurulundan izin alınır.
  6-Sermayenin %90’ı için hisse senedi ihraç edilir.
  7- Hisse senedi bedelleri bakanlık adına açılan hesaba yatırılarak bloke edilir.
  8- Şirket genel kurulu toplanarak kuruluşu karara bağlar.
  9- Tescil ve ilan yapılır.
  Yevmiye kaydı
  ——————————– sermayenin %10 tahhüdü
  ödenmemiş sermaye
  sermaye
  ——————————- %10 tahhüdün yerine getirilmesi
  bankalar
  ödenmemiş sermaye
  ———————————- %90 sermayenin tahhüdü
  ödenmemiş sermaye
  sermaye
  ——————————– hisse senedi ihracı
  borçlu nazım hesab
  alacaklı nazım hesab
  ——————————– hisse senedi bedellerinin bankada blokajı
  bankalar
  ödenmemiş sermaye
  ——————————– kuruluş giderinin ortaklardan sağlanması
  kuruluş ve örgütlenme gideri
  indirilecek kdv
  ortaklara borçlar
  ————————————— blokajın kalkması
  bankalar
  bankalar
  ————————————– nazım hesabların kapatılması
  alacaklı nazım hesab
  borçlu nazım hesab
  ————————————- bankaya ödenen komisyonun kaydı
  kuruluş ve örgütlenme gideri
  bankalar
  ———————————–

  ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI
  1-Aile AŞ.lerinde sermaye artırımı: Öncelikle önceki sermayenin tamamının yerine getirilmiş olması gerekir.
  Aşamaları: *Yönetim kurulu karar alır
  * Sanayi ve tic.bakanlığından izin alınır.
  *Genel kurul da kesin karar alınır
  * Sermayenin tamamı tahhüt edilir.
  * Tescil ve ilan yapılır.
  Artırım şu yollarla yapılabilir:
  * Hisse senedi çıkararak
  * yedek akçeyi dağıtmayıp karı sermayeye ekleyerek
  * hisse senedi tahhüdünü artırarak
  * Tahvil sahiplerine alacağına karşı hisse senedi vererek
  * Başka şirketle birleşerek
  * Değer artışlarını sermayeye ekleyerek
  Ani kuruluşta: Sermaye piy. Kurulundan izin alınmaz, hisse senedi çıkarılamaz, Sanayi veTic.Bak.lığından izin alınır.
  Tedrici Kuruluşta: Sermaye piyasası kurulundan ve sanayi ticaret bakanlığındanda izin alınır.
  Not:Kuruluştaki yapılan tescil ve ilan giderleri Kuruluş ve örgütlenme gideri hesabında izlenir.
  Sermaye değişiklikleri sırasında yapılan giderler Finansman gideri hesabında izlenir.
  2-Halka açık AŞ.de sermaye artırımı: Şu aşamalar izlenir:
  *Yönetim kurulu karar alıp sözleşme değişikliğini hazırlar
  * Sermaye piyasası kurulundan izin alınır.
  *Sanayi ve Ticaret bakanlığından izin alınır.
  *Genel kurul karar verir.
  *Tescil ve ilan yapılır.
  Kayıtlı sermaye: AŞ.esas sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile TTK.nın sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren ticaret siciline tescil edilmiş sermayedir.Kayıtlı sermayenin tavanı bilançoda dipnot olarak gösterilir.
  Çıkarılmış Sermaye: Bilançoda izlenen sermayedir.
  Yevmiye kaydı: Kuruluş kayıtları gibidir.
  ————————– artırım tahhüdü
  Ödenmemiş sermaye
  Sermaye
  —————————değer artışı ödemelerinin sermayeye eklenmesi
  MDV.Yeniden değerleme artışı
  Ödenmemiş sermaye
  —————————— hisse senedi ihracı
  borçlu nazım hesab
  alacaklı nazım hesab
  ——————————- bedelin bankada blokajı
  bankalar
  ödenememiş sermaye
  ———————————– masrafların kaydı
  finansman gideri
  ind.kdv
  bankalar
  ———————————–blokajın çözülmesi
  bankalar
  bankalar
  ————————————nazım hesabların kapanması
  alacaklı nazım hesab
  borçlu nazım hesab
  ————————————–
  ANONİN ŞİRKETTE SERMAYE AZALTIMI:
  Şu aşamalardan oluşur:
  *Yönetim kurulu karar alır
  * Mahkemeden bilirkişi raporu alınır.
  * Sanayi vetic.bakanlığından izin alınır.
  * Genel kurul karar verir.
  * Tescil ve ilan yapılır.
  Yevmiye kaydı
  ———————————– azaltım tahhüdü ————————– ———sermayenin geri ödenmesi
  sermaye ortaklara borçlar
  ortaklara borçlar kasa
  ——————————— ————————————

  İşletmelerin Kuruluşu Konu Özeti

  Konu Mayıs 24, 2018 tarafından  
  1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  İşletmelerin Kuruluşu Konu Özeti


  İşletmelerin Kuruluşu

  İşletmelerin kuruluşunda alınacak kararlar, yatırımın kârlılığında önemli rol oynar. İşletmelerin kuruluşunda ilk olarak yatırım düşüncesi oluşur. Yatırımın yapılabilirliğini belirlemek üzere ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel fizibilite çalışmaları yapılır. Bu çalışmalara dayalı olarak bir ön proje oluşturulur.
  Ön proje, yatırıma ilişkin bütün bilgilerin ayrıntılarını kapsar ve yatırım kararı için temel bir göstergedir. Proje onaylandıktan sonra kesin projeye dönüştürülür ve sonraki aşamada yatırım gerçekleştirilir. Kesin üretim aşamasına geçilerek, yatırım süreci tamamlanır. İşletmelerin kuruluş yeri seçimi, üzerinde titizlikle durulması gereken bir diğer konudur. Kuruluş yeri seçiminde dikkate alınan etkenler; hammadde, ulaştırma, pazara yakınlık, işgücü, enerji ve yakıt, su, iklim koşulları, atıkların giderilmesi, özendirme önlemleri ve diğer etkenlerdir
  İşletmelerin Büyümesi
  İşletmelerde bazı temel amaçlar vardır. Devamlılığı sağlama, kâr ve büyümedir. işletmeler çeşitli nedenlerle büyümeye zorlanırlar. Bazı işletmelerin büyümenin sağlayacağı yararlara karşın, getireceği sıkıntılar ve olumsuzluklar yüzünden büyümeye karşı isteksiz oldukları görülmektedir. Büyüme yaşayan her canlı varlık için doğal bir gelişmedir. işletmeler de canlı bir organizmaya benzediğine göre, kurulması ve büyüme sürecine girmesi doğaldır. işletmeler çeşitli nedenlerle büyümeye zorlanır. Büyüme bir işletmenin varlığı için son derece önemlidir.
  Büyüme olmayan bir işletmede yaratıcı faaliyete yer verilemeyeceği için güçlü bir yönetim de olamaz. işletmelerde büyüme her yöneticinin temel düşüncesi olmakta ve her fırsatta büyüme olgusunu sağlamak için yollar aramasına neden olmaktadır. Büyümenin çevre , finansman , üretim ve pazarlama açısından incelenmesi söz konusudur. İşletmeler başlangıçta küçük bir işletme olarak kurulurlar. Çoğunlukla bir tek işletme olarak faaliyete başlanır ve bu işletmeler için işletme seviyesi ile şirket seviyesi aynı anlama gelir. Büyüme biçimlerinden birini seçmek için ele alınacak konulardan bazıları arasında işletmelerin mevcut durumu, işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri alanı, üretilen mallara karşı olan talebin trendi, ekip işletmelerin büyüme modelleri ve ekonominin gidişi sayılabilir. İşletmelerde görülen en önemli büyüme çeşidi iç büyümedir. işletmenin kendi kaynaklarıyla büyümesi iç büyümedir. Dış büyüme, işletmenin iç kaynakları yeterli olmadığı durumda başvurduğu bir yoldur. Bazen işletmeler birleşme yoluyla büyürler. Tröstler, işletmelerin birleşmesinde en çok görülen örneklerinden biridir. Tröstte amaç, birleşerek pazarın daha geniş bir bölümüne sahip olmaktır. Tröstte birliğe giren işletmeler hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını kaybederler.
  Konsernler tipik bir tekelleşme örneğidir. Konsernde amaç maliyet düşürmedir. Karteller tröstlerden çok farklıdır. Birleşerek tüketicilerin aleyhine çalışan ve kâr arttırmak için faaliyet gösteren birleşme yoludur. Bu özelliği nedeniyle, çok liberal ülkelerde bile yasaklanmaktadır. Kartelin çeşitleri arasında en başta fiyat kartelleri gelir. Burada amaç belli bir fiyatla malların kartele bağlı işletmeler tarafından satılmasıdır. Diğer kartel çeşitleri arasında bölge karteli, miktar karteli sayılabilir. Holdinglerde tamamen bağımsızlık kaybedilmez. Bu birleşmede amaç oy çokluğu sağlayarak bazı işletmelerin yönetimini ele geçirmektir. Farklı bir büyüme biçimi ise satın alma yoluyla büyümedir. işletmelerin pazarını genişletmek veya yeni pazarlar kazanmak amacıyla, tesisleri ve kaynakları uygun olan fakat başarılı bir şekilde çalıştırılamayan işletmelerin satın alınmasını ifade eder. işletmelerde küçülme 1980’li yıllardan sonra gündeme gelmiştir. Küçülme ile ilgili olarak, yanlış düşünceler, küçülmenin iyi anlaşılmasını engellemektedir. Özellikle ülkemizde küçülme, işletmenin olumsuz koşullara itildiğini veya işletmenin iş asa doğru gittiğini anımsatıyordu.
  Bu kanı, büyüme ile ilgili varsayımlardan geliyordu. Küçülme için karar verme riskli bir iştir. Küçülme birçok sorunu da beraberinde getirir. Küçülme ile işletmeler bazı beklentilerin içine girerler. Bunlar giderlerin azalması, bürokrasinin azalması, hızlı karar alma, iletişimde açıklık, girişimciliğin gelişimi ve verimlilikte artıştır.

  Bilanço ve Gelir Tablosu Konu Özeti

  Konu Mayıs 24, 2018 tarafından  
  1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  Bilanço ve Gelir Tablosu Konu Özeti


  MALİ TABLOLAR

  Bir dönemde mali nitelikli bir sürü işlem meydana gelir. Bunların hepsi kaydedilir ve sınıflandırılır. Daha sonra bu çok sayıdaki bilgiler anlaşılabilir, kullanılabilir bilgiler olarak çeşitli amaçlara cevap vermek için değişik tablolar şeklinde özetlenir.Bu tablolara mali tablolar veya mali raporlar denir. Muhasebede en önemli tablolar Bilanço ve Gelir tablolarıdır.

  Mali Tabloların Genel Olarak Amaçları

  1.         Yöneticiler, kredi verenler, yatırımcılar ve diğer ilgililer için karar almada bilgiler sağlamak

  2.         Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkında bilgiler sağlamak

  3.         Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak

  BİLANÇO

  Bir işletmenin belli bir tarihteki sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların kaynağı olan sermaye ve borçları gösteren bir mali tablodur.

  •          Varlıklar = Sermaye Borçlar

  •          Özsermaye = Varlıklar – Borçlar

  •          Sonuç (Kar / Zarar) = Dönem sonu öz sermaye – Dönem başı öz sermaye

  Bu eşitliğe Bilanço eşitliği denir.

  MALİ NİTELİKLİ İŞLEMLER

  İşletmeler mal ve hizmet üretmek için faaliyetlerde bulunurlarken bazı varlıklarda, yani borç ve sermayelerde değişiklikler ortaya çıkar. İşte değişiklik yaratan Mali işlemlere MNİ denir. İşletmenin varlıklarını, sermaye ve borçlarını değiştiren işlemdir.

  Bilanço eşitliğinde değişme yaratan mali nitelikteki işlemlerin etkinlikleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır.

  1.         Aktif ve pasif tarafların toplamları değişmeden aktiflerden birinin artması, dğerinin azalması

  2.         Aktif ve pasif tarafların toplamları değişmeden pasiflerden birinin artması, dğerinin azalması

  3.         Hem aktif, hem pasif artışı (Bilançoda her iki tarafın aynı büyüklükte artması)

  4.         Hem aktif, hem pasif azalması (Bilançoda her iki tarafın aynı büyüklükte azalması)

  1) Peşin mal satışı:

  Varlıkların bir unsuru olan para ile satmak amacıyla mal alındığını düşünelim. Bu durumda varlıklardan parada azalma, malda da aynı büyüklükte bir artma olacaktır.Böylece varlıklar toplamında bir şey değişmeyecektir. Dolayısı ile de eşitlik bozulmamış olacaktır.

  2) Maliyetine peşin satış:

  Bir varlık unsuru olan malın, maliyet değeri üzerinden satıldığını düşünelim. Malda meydana gelen azalma ile para da olan aynı ölçüde artma ile varlıklar dengeye gelecektir. Bu durumda varlıkların birinde artma, diğerinde aynı büyüklükte bir azalma olacağından varlıklar toplamında bir değişme olmayacaktır.

  3) Karlı peşin satış:

  Bir varlık unsuru olan malın bu sefer karlı peşin satıldığını düşünelim. Bu durumda parada artış, maldaki azalmadan kar kadar fazla büyüklükte olacaktır. Kar işletme sahibinin hakkı olduğu için sermaye büyüyecektir. Dolayısı ile varlıklar toplamında kar kadar bir artış olurken, aynı zamanda aynı artış sermayede de meydana geldiğinden bilanço eşitliği bozulmayacaktır.

  4) Zararına peşin satış:

  Satışın zararlı yapılması durumunda ise; işletmeye çıkan maldan daha az para gireceğinden, varlıklar toplamında zarar kadar bir azalma olacaktır. Aynı zamanda işletme sahibinin varlılar üzerindeki haklarında da zarar kadar bir azalma olacağından sermayede de zarar kadar bir azalma meydana gelecektir. Sonuçta eşitlik yine bozulmamış olacaktır

  5) Kredili mal alışı:

  Kredili mal alışı malda bir çoğalma yaratırken borçlarda da aynı büyüklükte bir çoğalmaya neden olacaktır. Boylece varlıklardaki artış borçlardaki eşit büyüklükteki artışla dengeye gelecektir.

  GELİR TABLOSU

  İşletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net karın veya dönem zararının brüt satışlardan başlayarak nasıl oluştuğunu gösteren bir tablodur. Bir işletmenin bir dönemine ait faaliyetlerinin net sonucu ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren mali bir tablodur.

  •          Kar : Gelir > Gider

  •          Zarar : Gelir < Gider

  Gelir:

  Mal ve hizmet satışlarından, faizlerden, kiradan vb. elde edilen tutardır. Aktifteki artıştır.

  Gider:

  Gelir elde etmek için yapılan harcamalardır. Aktifteki azalıştır.

  Brüt Satış Karı / Zararı:

  Satış gelirleriyle satılan malların arasındaki fark

  Faaliyet Karı / Zararı:

  Brüt satış karından işletme faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılması gerekli olan faalliyet giderlerinin farkıdır. Pazarlama giderleri, araştırma-geliştirme giderleri, satış, dağıtım, genel yönetim(elektrik, telefon, su) vb.

  Dönem Net Karı / Zararı:

  Faaliyet karına işletmenin faaliyet sonucuna etkisi olan ama faliyet konusuyla ilgisi olmayan olağan dışı gelirlerin eklenmesi ve giderlerin çıkartılması sonucunda bulunur.

  Brüt satışlar

  (-) Satış indirimleri

  = Net satışlar

  (-) Satılan malın maaliyeti (hammadde maaliyeti)

  =Brüt satış karı / zararı

  (-) Faaliyet giderleri

  = Faaliyet karı / zararı

  Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

  (-) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

  (-) Finasman giderleri

  = Olağan kar / zarar

  Olağandışı gelir ve karlar

  (-) Olağandışı gider ve zararlar

  = Dönem karı/ zararı

  (-) Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları

  = Dönem net karı / zararı

  1-        Bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  Borçlar

  Genel Giderler

  Sermaye

  Duran Varlıklar

  Dönen Varlıklar

  Hata bildir

  2-        Gelir tablosunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

  Kar

  Giderler

  Gelirler

  Zarar

  Sermaye

  Hata bildir

  3-        İşletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?

  Faaliyet kârı

  Brüt satış kârı

  Olağan kâr

  Dönem kârı

  Net satış kârı

  Hata bildir

  4-        Bir işletmenin öz sermayesindeki artışlara ne ad verilir?

  Sermaye

  Hasılat

  Kâr

  Alacak

  Gelir

  Hata bildir

  5-        Aşağıda bilanço ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Bilanço, bilanço eşitliğini ifade eden bir tablodur.

  Bilanço eşitliğinin sağ tarafına aktif, sol tarafına pasif denir.

  Sermaye ve borçlar bilançonun sağ tarafına yerleştirilir.

  Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tablodur.

  Bilanço, önce aktifler, sonra pasifler alt alta yazılarak düzenlenebilir.

  Hata bildir

  6-        Aşağıdakilerden hangi işlem sonucunda bilançonun her iki tarafının toplamlarında artış olur?

  Borç ödemesi

  Kârlı peşin mal satışı

  Maliyetine kredili mal satışı

  Peşin mal alışı

  Alacak tahsili

  Hata bildir

  7-        Sayın Sinan ÖZTÜRK’ün sahip olduğu değerler şöyledir; nakit 100.000.000 lira, banka mevduatı, 5.000.000.000 lira, otomobil 15.000.000.000 lira, bina 20.000.000.000 lira, alacak 8.000.000.000 lira, borç 7.000.000.000 lira. Sinan ÖZTÜRK, bunlardan 2.000.000.000 lira mevduatını, otomobilini, tüm alacaklarını ve borçlarını devrederek ÖZTÜRK KONFEKSİYON İŞLETMESİ’ni kurmuştur.

  Yeni kurutan bu işletmenin özsermayesi kaç liradır?

  25.000.000.000

  21.000.000.000

  18.000.000.000

  41.100.000.000

  18.100.000.000

  Hata bildir

  8-        Dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?

  Aktif

  Borçlar

  Kâr ya da zarar

  Pasif

  Varlıklar

  AÖF’ye 22 Yeni Program

  Konu Mayıs 23, 2018 tarafından  
  AÖF Haberler kategorisine eklenmiştir.

  Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, halen 7 lisans ve 33 ön lisans programıyla eğitim veren Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) 2009-2010 akademik yılında 5’i lisans olmak üzere 22 program daha açılacağını bildirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AÖF mezunları toplantısında, eğitimde eşitlik ilkesiyle arkadaşlarıyla eşit sınavlara giren AÖF mezunlarının başarılı olduğunu bildiren Sürmeli, AÖF’nin başlangıçta sadece kitap, televizyon eğitim programı ve akademik danışmanlık hizmetleri verdiğini anımsattı. Prof. Dr. Sürmeli, “Bugün çağdaş iletişim teknolojisinin sınırsız olanaklarından yararlanır hale geldik. Devamını Oku

  Hukuka Giriş-Cumhurbaşkanının Yetkileri Konu Özeti

  Konu Mayıs 23, 2018 tarafından  
  1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  Cumhurbaşkanının Yetkileri Konu Özeti:1961 Anayasası gibi parlamenter rejimi benimseyen 1982 Anayasa sisteminde ise Cumhurbaşkanına klasik parlamenter rejimlerdeki Devlet başkanının rolünü aşan bir mevki verilmiş, Devlet Başkanı sembolik ve temsili bir organ olmaktan çıkarılarak oldukça önemli yetkilerle donatılmıştır. Devamını Oku

  Muhasebe Uygulamaları Ünite 15 – Anonim Şirkette Kar Dağıtımı ve Muhasebesi

  Konu Mayıs 22, 2018 tarafından  
  2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  ÜNİTE- 15 ANONİM ŞİRKETTE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBESİ

  Anonim şirkette kar dağıtımına karar veren genel kuruldur.
  Kar devlet,ortaklar ve işletme arasında paylaştırılır.
  Karın nasıl dağıtılacağını gösteren tabloya kar dağıtım tablosu denir.
  Dönem karı
  +Kanunen kabul edilmeyen giderler
  -Vergiden muaf gelirler
  +Eksik değerleme farkları
  -Fazla değerleme farkları
  MALİ KAR=Kurumlar Vergisi Matrahı*%20=Kurumlar vergisi

  Dönem karı * %5 =1.tertip yedek akçe*
  Ödenmiş sermaye * %5= 1.temettü*
  Dönem karı-Kurumlar vergisi=Gelir vergisi matrahı*%20=Gelir vergisi
  Gelir vergisi*%10=Gelir vergisi fonu
  Dönem karı-(kurumlar v.+kurumlar v.fonu)-(gelir v+gelir v.fonu)-1.temettü-1.tertip y.akçe=2.tertip yedek akçe matrahı
  2.tertip yedek akçe matrahı*%10=2.tertip yedek akçe
  2.tertip yedek akçe matrahı-2.tertip yedek akçe=2.temettü

  Not:Halka açık AŞ.de 1.temettü %20 üzerinden hesaplanır.

  YEVMİYE KAYITLARI
  ——————————————————- Dönem karı üzerinden vergi ve diğ.yükümlülükler için karşılık ayırma
  Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş.
  Dönem karı vergi ve dği.yasal.yük.karş.
  ———————————————————Net karın tesbiti
  Dönem kar/zararı 7
  Dönem karı vergi ve dği.yasal.yük.karş.
  Dönem net kar/zararı
  ——————————————————— Karın bilanço hesabına devri
  Dönem net kar/zararı
  Dönem net karı
  ———————————————————-Geçmiş yıl karının devri
  Dönem net karı
  Geçmiş yıl karları
  ———————————————————-Genel kurul kararıyla kar dağıtımı
  Geçmiş yıl karı
  Yasal yedekler
  Ortaklara borçlar
  ———————————————————–vergi borcunun kesinleşmesi
  Dönem karı vergi ve diğ.yasal.yük.karş.
  Ödenecek vergi ve fonlar
  ———————————————————–

  Genel Muhasebe Notlar Konu Özeti

  Konu Mayıs 22, 2018 tarafından  
  1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  Genel Muhasebe Notlar Konu Özeti


  – İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para,araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi birime işletme denir.

  – İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe denir.

  – Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol ve planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelere dönem denir.

  – Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali yıla ait net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı büyüklüklerine ve bunları oluşturan ana olaylara yer vererek gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.

  – Hesaplar:
  *Makinelerdeki azalışlar ilgili hesapta alacalandırılır.
  *Gelirlerdeki artışlar ilgili hesapta alacalandırılır.
  *Giderlerdeki artışlar ilgili hesapta borçlandırılır.
  *Sermayedeki azalışlar ilgili hesapta borçlandırılır.

  – Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap çerçevesine göre gelir tablosu hesapları
  6. hesap grubunda yer alır.

  – Nakit hareketlerinin kaydedilmesine yardımcı işlevi bulunan ve alacaklı hesabı daima kasa hesabı olan belge tediye fişi (ödeme) denir.

  – Yevmiye defteri için geçerli bilgiler:
  *Bir işlemin bir bütün olarak iki madde çizgi arasında kaydedilmesi
  *Yevmiye defterine yapılan kayıtların tümünün büyük deftere aktarılması
  *Sayfa numaraları, her bir sayfaya bir numara gelecek şekilde birbirini takip etmesi
  *Büyük defter bağlantı numarası sütunu bulunması

  – Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine envanter çıkarmak(muhasebe dışı envanter) denir.

  – Dönem sonu bilançosu kesin mizana dayanarak düzenlenir.

  – Muhasebenin temel kavramlarına dayanan, muhasebe uygulamasını oluşturan muhasebe

  usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren(dayanak oluşturan) kurallara genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri denir.

  – Muhasebenin temel kavramlarından birkaçı:
  *Önemlilik
  *Tutarlılık
  *Kişilik
  *Verilerin güvenilir olması

  – Aralıklı envanter yönteminin özellikleri:
  *Mal mevcudunun ancak sayım ve değerleme yapıldıktan sonra belirlenmesi
  *Satın alınan malların maliyetini oluşturan bütün unsurların “153 ticari mallar hesabı” na kaydedilmesi
  *Satışların kar veya zararını belirlemek için fiili sayım ve değerleme yapmanın gerekmesi
  *Mal çeşidi çok ve küçük hacimli nispeten ucuz
  fiyatlı birimlerden oluşan işletmeler için uygun bir yöntem olması

  – 100 Kasa Hesabı borçlu ve 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı alacaklı olan işlem hisse senetleri kar payı tahsilatına aittir.

  – Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi geldiğinde tahsil edilene kadar borç kaydedildikleri hesap diğer hazır değerlerdir.

  – Bir işletme hisse senedi satın alarak sermayesine veya yönetimine katıldığı başka işletmeden olan alacakların iştiraklerden alacaklar hesabının borcuna kaydeder.

  – İşletme, ana faaliyet konusu olan maldan personeline kredili satış yapmıştır.Bu satıştan doğan alacağını personelden alacaklar hesabında izlenir.

  – “Maddi olmayan duran varlıklar” grubunda yer alanlar:
  *Şerefiye
  *Haklar
  *Kuruluş ve örgütlenme giderleri
  *Özel maliyet
  *Araştırma ve geliştirme giderleri
  *Birikmiş amortismanlar
  *Verilen avanslar

  – İşletme 5.000.000.000 liraya satın alındığı satın aldığı bir arsa üzerinde yer alan eski bir yapıyı300.000.000 liraya yıktırmış ve enkazını125.000.000 liraya satmıştır. Bu bilgilere göre, Arazi ve Arsalar Hesabına arsanın değeri 5.175.000.000 lira olarak görülecektir.
  5.000.000.000+300.000.000=5.300.000.000
  5.300.000.000-125.000.000=5.175.000.000

  – Maliyet muhasebesinin işlevleri: Mamullerin
  maliyetini saptamak, Maliyet kontrolünü sağlamak,
  Planlama yapma yapmak, Yönetimin alacağı
  kararlara yardımcı olmak.

  – İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını sermayesini ve borçlarını çeşit ve tutar olarak
  gösteren mali tablo Bilançodur.

  – Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6.hesap
  grubunda yer alır.

  – Yevmiye defterinin sağladığı yararlar:
  Mali nitelikteki olayların etkilerini hesap bazında sınıflandırması Bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu toplu olarak göstermesi Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı olmasına yardım etmesi.Bir işlemden etkilenen unsurları bir arada ele alarak
  bir bütün olarak göstermesi

  – Yeni işe başlayan işletme ile öteden beri işine devam etmekte olan işletme arasında muhasebe süreci açısından farklı işlem : Dönem başı envanterine dayanarak dönem başı bilançosunun düzenlenmesi

  – Muhasebenin temel kavramlarına dayanan , muhasebe uygulamasını oluşturan muhasebe usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren (dayanak oluşturan) kurallara Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri denir.

  – 100 kasa hesabı borçlu, 600 Yurtiçi satışlar hesabı alacaklı, 320 satıcılar hesabı borçlu, 153 ticari mallar hesabı alacaklı olduğu devamlı envanter yönteminde satış işleminin yapıldığı320 satıcılar hesabı yanlış kullanılmıştır.

  – Tahviller: Borç para bulmak amacıyla çıkartılırlar,Anonim şirket ve kamu kuruluşları tahvil çıkarma yetkisine sahiptir, Elinde tahvil olan kişi kar payı almaz faiz alır, Alındıklarında alış bedelleri üzerinden borçlandırılarak kayda alınırlar,
  Satıldığında alış bedeli üzerinden alacalandırılırlar.

  – A işletmesi müşteri Naim Uygun’dan 120 milyon liralık alacağına karşılık 3 ay vadeli 150 milyon lira nominal değerli bir bono almıştır. İlgili yevmiye kaydı: 121 Alacak senetleri hesabı150milyon borçlu, 120 alıcılar hesabıa120 milyon alacaklı, 642 Faiz gelirleri 30 milyon alacaklı olur. 150-120=30

  – İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamalar 260 Haklar Hesabında izlenir.

  – Borçlunun imzasından başka bir teminata dayanmayan kredi türü Açık Kredidir.

  – 31:03.2003 tarihinde; 191 indirilecek KDV hs. 1 milyar 200 milyon borç, 391 hesaplanan KDV hs. 1 milyar 450 milyon alacak kalanı vermektedir.Bu bilgilere göre yapılacak kayıt: Hesaplan KDV Hs. 1 milyar 450 milyon borçlu, İndirilecek KDV Hs. 1 milyar 200 milyon alacaklı, Ödenecek vergi ve fonlar hs. 250 milyon alacaklı olur.

  – Sermaye ortaklar tarafından taahhüt edildiğinde yapılacak kayıt: Ödenmemiş sermaye hesabı borçlu, Sermaye hesabı alacaklıdır.

  – Satışlar maliyetinin belirlenmesinde 620 Satılan mamullerin maliyeti, 621 satılan ticari malların maliyeti, 622 satılan hizmet maliyeti, 623 diğer satışların maliyeti hesapları kullanılır, Komisyon giderleri hesabı kullanılmaz.

  – Büyük defter hesaplarında envanter kayıtlarına yer verildikten sonra kesin mizan çıkarılır.

  – Piyasa değeri alış bedelinin altına inen hisse senetlerinin piyasa fiyatıyla değerlenmesi ve değer azalışı için karşılık ayrılması ihtiyatlılık kavramı muhasebe ilkesi ile açıklanabilir.

  – Borç senetleri hesabının alacak kalanı1 milyon 500 bin ve hesaplanan tasarruf değeri 1 milyon 450 bin ise şu kayıt yapılır: Borç Sn. Reeskontu Hs. 50 bin borçlu, Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 50 bin alacaklı olur.

  – Gelecek aylara ait gelirler hesabı: Bir bilanço hesabıdır. Pasif karakterli bir hesaptır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır. Hesap alacak kalınıverir.

  – Öz sermaye hesabı gelir tablosunda yer almaz. Brüt satışlar, Satışların maliyeti, Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, dönem net karı veya zararı gelir tablosunda yer alır.

  – MUHASEBE, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

  – Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi
  kullanıcılarına sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine KAYDETME denir.

  – Sermayede GİDER, azalış yaratan işlemdir.

  – Asli hesapları etkileyen ve asli hesapların temsil ettiği aktif ve pasif değerlerin gerçek değerleri ile gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplar
  DÜZENLEYİCİHESAPLAR’ DIR.

  – Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar NAZIM HESAPLAR hesap grubu altında yer alır.

  – Varlıklar=Sermaye+Borçlar, bilanço eşitliğini ifade eder.

  – Bilançonun her bir kaleminde, dönem içindeki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgeye HESAP denir.

  – KREDİLİMAL ALIŞI işleminde varlıklarda ve kaynaklarda EŞİT büyüklükte bir ARTIŞ olur..

  – İşletmenin KARLI PEŞİN MAL SATMASI durumunda hem aktif hem de pasif toplamlarında ARTIŞ olur.

  – Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplara toplayan defter BÜYÜK DEFTER ‘ dır.

  – Bir işletmede “Alıcılar defteri” yardımcı defter kapsamı altında yer alır.

  – Kesin mizan, dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılmasından sonra düzenlenir.

  – Genel geçici mizan düzenlendikten sonra sırasıyla muhasebe dışı envanter yapılır, muhasebe içi envanter yapılır, kesin mizan düzenlenir, mali tablolar düzenlenir(Bilanço).

  – İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması dolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi DÖNEMSELLİK kavramının gereğidir.

  – İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması durumunda, bir aktif hesap (102) borçlandırılırken, bir aktif hesap(100) alacalandırılır.

  – İşletme, bankadaki mevduat hesabından para çekmiştir. Bu durumda Bankalar Hesabı
  alacalandırılır. Kasa hesabı borçlandırılır.

  – Devamlı envanter yönteminde satılan mal iade edilirse, iade tutarı, 610 Satıştan İadeler (satış iadeleri) hesabının borcuna kaydedilir.

  – Bir işletmenin dönem sonu 153 Ticari Mallar Hesabı borç kalanı350 milyon TL dır. Mal Mevcudu 260 milyon TL, Yurtiçi Satışlar Hesabı alacak kalanı265 milyon TL. dır. Bu durumda işletmenin mal alım satım işlemlerinden elde ettiği kar 175 milyondur. Mevcut malın maliyeti 350, satılan maliyetin maliyeti=350-260=90, Yurtiçi satışların alacak kalanı satış gelirini verir. 265-90=175 milyon kar.

  – İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında kullandığı büro eşyaları DEMİRBAŞLAR hesabında muhasebeleştirilir.

  – A İşletmesi satın almış olduğu mal karşılığında satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında “Verilen çekler ve ödeme emirleri” hesabı alacalandırılır.

  – A işletmesi müşterisi Naim Uygun’dan 15 milyar TLlik alacağına karşılık aynı tutarda 2 ay vadeli bir bono almıştır. Bu durumda Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır. Alıcılar Hesabı alacalandırılır.

  – Kasa Hesabının borç kalanı kasada mevcut parayı gösterir. Bir işletmenin dönem sonu sayımındaki para mevcudu 60 milyon TL. ve Kasa Hesabının borç kalanı60 milyon TL ise muhasebe kayıtlarında yapılacak bir işlem yoktur.

  – İşletmenin 1996 yılında 120 milyon TL’ye satın aldığı demirbaşa %20 üzerinden ayırdığı amortisman tutarı24 milyon TL dır. 1997 yılı sonunda %70 oranıyla yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanacak yeniden değerleme artışı67 200 000 TL dır. 120*0.7=84, 24*0.7=16,8 , 84-16,8=67,2 değer artışıdır.

  – Bir işletme, hisse senedi satın alarak sermayesine veya yönetimine katıldığı başka bir işletmeden olan alacaklarını İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABININ BORCUNDA izler.

  – Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar Şerefiye Hesabında izlenir.

  – Bir kişi veya kuruma açık kredi açılabilmesi için aranan koşullar: İşlerinde deneyimli olması, Faaliyet konusunun güvenli olması, Uzun bir ticari geçmişe sahip olması, Ticari ahlakının iyi olması, O banka şubesinde yeterli ticari mevduatı olması ve komisyonlu işler getirmesi.

  – İşletme vadesi gelen senedini ilgili bankaya ödemiş ve senedini geri almışsa yapılacak muhasebe kaydında 321 Borç Senetleri Hesabı borçlandırılır.

  – Öz kaynakları arttıran unsurlar: Dönem net karı, Sermaye artışı, Olağandışı yedekler, Yeniden değerleme artışları.

  – İşletmenin temettü gelirinin doğması durumunda İştiraklerden Alacaklar Hesabı borçlandırılır, İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı alacalandırılır.

  – Genel geçici mizandan yararlanmak suretiyle dönem sonu bilançosunun hazırlanamama nedenleri: Bazı alacakların tahsili şüpheli duruma düşmüş, bazı alacakların tahsil olanağı tamamen ortadan kalkmış yani değersiz duruma düşmüş olması. Bazı mali nitelikteki işlemlerin kayıtlarının unutulmuş olması. Portföydeki hisse senetlerinde alış bedellerine göre değer düşmelerinin meydana gelmiş olması. Mal hareketleri, aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştirildiğinde eldeki malların değerini ilgili hesap kalanından saptama olanağının olmaması.

  – İstenilmesine rağmen borçlusu tarafından ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar , Alacak Senetleri Hesabında izlenir.

  – Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına amortisman payı olarak yüklenecek tutarının belirlenmesinde Duran varlığın bedeli, Duran varlığın hurda değeri, Seçilen Amortisman yöntemi, Duran varlığın ömrü göz önünde bulundurulur.

  – İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillerin satılmış olması ve bedelinin işletmenin ticari mevduat hesabına kaydedilmesi durumunda 102 Bankalar Hesabı borçlandırılır, 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı alacalandırılır.

  – Borçlu cari hesap üzerinden tahakkuk eden faizler, 642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilir.

  – 610 Satıştan iadeler, 621 Satılan ticari mallar maliyeti, 600 Yurtiçi satışlar, 654 Karşılık giderleri Dönem Karı veya zararı hesabına devredilir.

  – Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Öz kaynaklar,Yabancı kaynaklar bilançoda yer alır.

  Sonraki Sayfa »