Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Konu Mayıs 31, 2018 tarafından  
Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994-1995 Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2000-2001 Güz Yarıyılında Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 2001-2002 Bahar Yarıyılında da Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmıştır.

Tanıtım Kataloğu

GENEL BİLGİ

Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994-1995 Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2000-2001 Güz Yarıyılında Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 2001-2002 Bahar Yarıyılında da Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmıştır.

AÇILAN PROGRAMLAR

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı
   Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
 • Biyokimya Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmakognozi Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmakoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Kozmetoloji Bilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)

  Kurumlar Vergisinde Matrahın Tesbitinde Özel Durumlar Konu Özeti

  Konu Mayıs 31, 2018 tarafından  
  3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  Kurumlar Vergisinde Matrahın Tesbitinde Özel Durumlar Konu Özeti


  Kurumlar vergisinde matrah, ilke olarak gerçek usule göre tesbit edildiği halde, yabancı ulaştırma kurumlarında, bunların özellikleri nedeniyle, matrahın götürü usule göre tesbit edilmesi kabul edilmiştir. Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum kazancı bunların Türkiye’de elde ettikleri hasılata uygulanacak emsal nisbetlerine göre hesaplanır. Tüzel kişiler belli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Bu amaca ulaşma imkânsız hale gelirse veya ortaklar mevcut şartlar altında bu amaca ulaşamayacaklarına karar verirlerse, infisah eder veya feshedilirse, kurum ortadan kalkar. Fakat bu şekilde sona erme ani olmaz. Çünkü mevcutların, alacakların paraya çevrilmesi, borçların ödenmesi ve kalanın ortaklara paylaştırılması gibi işlemlerin yapılması gerekir. İşte bu işlemlerin tümüne “tasfiye” denir. K.V.K.’nunda tasfiyeye girmiş kurumların vergilendirilmesi özel hükümlere tabi tutulmuştur. Bu kurumun diğer bir kuruma katılmasına veya birden fazla kurumun birleşerek yeni bir kurum meydana getirmelerine “birleşme” denir. Doğan kurum yeni bir tüzel kişilik kazanır. İnfisah eden kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanır. “Devir”, birleşmenin özel bir şeklidir. Kanunda belirtilen koşullar gerçekleşirse devir durumu meydana gelmiş demektir. K.V.K. bazı şartlar altında şirketlerin şekil değiştirmelerini “devir” hükmünde saymıştır. Tasfiye ve birleşme durumunda, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar namına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh edilen vergiler, tasfiye veya birleşme beyannamesi verme süresi içinde Vergi Dairesine yatırılır.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Konu Mayıs 30, 2018 tarafından  
  Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora; Okulöncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Üstün Zekalıların Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitimde Yaratıcı Drama, Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği ve Orta Öğretim Alan Öğretmenliği alanlarında Tezsiz Yüksek Lisans programları yürütülmektedir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsünün temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak Türkiye Eğitim Sisteminin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesine aracılık ederek sistemin daha etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaktır.

  Tanıtım Kataloğu

  GENEL BİLGİ

  Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmektedir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora; Okulöncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Üstün Zekalıların Öğretmenliği alanlarında Yüksek Lisans; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi(II.Öğretim), Eğitimde Yaratıcı Drama, Gelişimsel Yetersizlikleri olan Çocukların Öğretmenliği (II.Öğretim) ve Orta Öğretim Alan Öğretmenliği alanlarında Tezsiz Yüksek Lisans Programları yürütülmektedir.

  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Edebiyat Fakülteleri ve Fen Fakültelerinden mezun olup, öğretmen olmak isteyenler için alan öğretmenliği eğitimi yapan tezsiz yüksek lisans programlarıdır.

  Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ise ülkemizin ilk ve tek Uzaktan Eğitim Teknolojisine dayalı olarak yürütülen yüksek lisans programıdır.

  AMAÇ

  Eğitim Bilimleri Enstitüsünün temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak Türkiye Eğitim Sisteminin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesine aracılık ederek sistemin daha etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaktır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Eğitim Programları ve Öğretim Programı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı Resim-İş Öğretmenliği Programı Okulöncesi Öğretmenliği Programı Sınıf Öğretmenliği Programı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı İşitme Engelliler Öğretmenliği Programı Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı Almanca Öğretmenliği Programı İngilizce Öğretmenliği Programı Fransızca Öğretmenliği Programı Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Muhasebe Uygulamaları Ünite 18 – Şirketlerde Birleşme, Tür Değişme

  Konu Mayıs 30, 2018 tarafından  
  2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  ÜNİTE 18 ŞİRKETLERDE BİRLEŞME TÜR DEĞİŞTİRME
  BİRLEŞME:2 yada daha fazla şirketin bir araya gelerek tek bir şirket oluşturmasına birleşme denir.
  Birleşme nedenleri şunlardır: 1-Rekabeti yoketmek 2-Büyük sermaye elde etmek 3- Girdi akışını kolaylamak
  2 tür birleşme vardır:
  1-Yeni şirket kurma: Birleşen şirketlerin hukuksal yapısı son bulur.Yeni isim bünyesinde devam edilir.
  2-Katılma yoluyla : Katılım yapan şirketlerin hukuksal yapısı biter,katılınan şirkette devam edilir.
  Birleşme koşulları:
  1-Birleşilen şirketler aynı türden olmalıdır.
  2-Birleşen şirketler ayrı ayrı birleşme kararı alır.
  3-Örnek bir bilanço ile borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair beyanname düzenlemelidir.
  birleşme süreci:
  1-Birleşme müzakereleri:Birleşmelerin türü,değişim koşulları,pay dağılımı ve taraflara yüklenecek borç ve yükümlülükler tartışılır.
  2-Birleşme sözleşmesi:Sözleşmede ortakların ünvanı,şirketin esas sermayesi,ortakların pay tutarları,taraflara yüklenilen borç ve yükümlülükler ile değişim ölçü ve oranları yeralır.
  3-Birleşmenin karara bağlanması
  4-Bilançoların ilanı
  TÜR DEĞİŞTİRME :Mevcut bir şirketin başka bir şirkete dönüşerek hukuksal anlamda şekil değiştirmesine tür değiştirme denir.
  Şahıs şirketinde tür değiştirme:Bir kollektif şti komandit şti.ne,komandit kolektife tasfiye edilmeden dönüşebilir.Bunun için ortakların oybirliği ile karar alması gerekir.Örnek bir bilanço düzenlenir,mahkemeden onay alınır ve tescil ilanı yapılır.
  Sermaye şirketinde tür değiştirme:Anonim ve limited şirket birbirine tasfiye olmadan dönüşebilir

  Muhasebe Uygulamaları Ünite 3 – Alacaklar

  Konu Mayıs 29, 2018 tarafından  
  2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  ÜNİTE- 3 ALACAKLAR

  1- TİCARİ ALACAKLAR
  – ALICILAR
  – ALACAK SENETLERİ
  – ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
  2- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
  1- TİCARİ ALACAKLAR
  a)ALICILAR : Müşterilerin işletmeye olan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.Aktif bir hesaptır.Müşteri işletmeye borçlandığında hesap borçlu, borcunu ödediğinde hesap alacaklı çalışır.
  Değerleme : Alıcılar hesabı için vuk. Değerleme ölçüsü olarak mukayyet değer esasını uygular.
  Dönem sonu alıcılar hesabı yardımcı hesap toplamları ile karşılaştrılarak hesap toplamlarının sağlaması yapılır.
  Örnek: İşletme tamamı kredili 5.000.000.tl. tutarlı mal satmıştır.
  ————————————
  alıcılar 5.000.000
  y.içi.satışlar 5.000.000
  ————————————
  Örnek: İşletme yarısı peşin yarısı kredili olarak 10.000.000 tl tutarlı mal satmıştır.
  ———————————–
  alıcılar 5.000.000
  kasa 5.000.000
  y.içi satışlar 10.000.000
  —————————————-
  Örnek: İşletme müşterisine 1.000.000 tl satış iskontosu uygulamıştır.
  ————————————-
  satış iskontoları 1.000.000
  alıcılar 1.000.000
  ————————————–
  Örnek : Müşteri işletmeye olan senetsiz borcunun 3.000.000.tl.sini ödemiştir.
  ———————————–
  kasa 3.000.000
  alıcılar 3.000.000
  ———————————–
  Örnek: Yıl içinde 10.000.000 tl tutarlı bir kredili satış kayıtlara yanlışlıkla 8.000.000 tl olarak geçmiştir,düzeltme kaydını yapınız.
  —————————————- ————————————-
  alıcılar 8.000.000 alıcılar 2.000.000
  y.içi satışlar 8.000.000 y.içi satışlar 2.000.000
  —————————————- —————————————-
  HATALI KAYIT DÜZELTME KAYDI

  b) ALACAK SENETLERİ :Müşterilerin işletmeye olan senetli borçlarını gösteren aktif bir hesaptır.
  Müşteriden bir senet alındığında hesabın borcuna ,bu senetleri ciro edip başkasına devrederken yada senedin vadesi gelip müşteri senedini ödediğinde hesabın alacağın akayıt yapılır.
  Bu senetler 4 türdür:
  Cüzdandaki senetler
  Tahsildeki senetler:
  İskontodaki senetler
  Teminattaki senetler
  Tahsil edilebilme durumuna göre 3 türdür:
  Normal-tahsil edilebilir
  Şüpheli alacaklar
  Değersiz alacaklar
  Değerleme: Değerleme ölçüsü olarak tasarruf değeri esas alınır.
  Şüpheli duruma düşen alacak senetleri için itibari değer esas alınır ve bunlar için yılsonu karşılık ayrılır.Eğer alacak senetleri için mukayyet değer esas alınırsa bir envanter düzeltme kaydı yapılmaz.
  Reoskont : Tasarruf değerinin alacak sentelrine uygulanması işlemine reoskont denir.Bu işlem
  ALACAK SENETLERİ REOSKONTU HSB.nda izlenir.Aktifi düzenleyici olup esasen pasif karakterli bir hesaptır.
  Formül : A.N.T.
  36500+(N*T)
  A: senedin değeri N: vade tarihi ile değerleme günü arasındaki gün sayısı T: reoskont oranı
  Örnek: 20.01.1996 vadeli 80.000.000.tl.lik bir müşteri senedi yıl sonu reoskont uygulamasına tabi tutulmuştur.Uygulanan reoskont oranı %50 dir.Hesaplayınız.
  80.000.000*%50 *20/36500+(20*50)=
  800.000.000/365=2.191.780 80.000.000-2.191.780=77.808.220
  —————————–
  reoskont faiz giderleri 2.191.780
  alacak.sen.reoskont. 2.191.780
  ——————————-
  Bu işlem bir gider olduğu için dönem kar/zararına devredilerek kapatılır.

  c) ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Dava ve icra safhasında,yada protesto edilerek birden fazla istenmesine rağmen ödenmemiş alacaklar şüpheli sayılır.Bu alacaklar için karşılık ayrılması gerekir.Karşılık şüpheli duruma düşülen dönemde ayrılır.Oluşan gider dönem kar/zararına devredilir.
  Ticari amaç olmayan alacaklar ve teminata bağlanmış alacaklar şüpheli duruma düşsede karşılık ayrılmaz.
  Örnek: İşletme müşterisine ait 10.000.000 senedi vadesinde tahsil edememiş protesto ettirerek icraya vermiştir.
  —————————————–
  alacak senetleri( protestoda)10.000.000
  alacak senetleri( cüzdanda)10.000.000
  —————————————–

  Örnek: Bu alacak senedi şüpheli duruma düşmüştür.
  ——————————————
  şüpheli tic.alacaklar 10.000.000
  alacak senedi(protestoda) 10.000.000
  ——————————————
  karşılık giderleri 10.000.000
  şüpheli tic.alacak.karşılığı 10.000.000
  ——————————————

  Örnek: Müşteri 10.000.000 senedini sonradan işletmeye ödemiştir.
  ————————————
  kasa 10.000.000
  şüp.tic.alacak. 10.000.000
  ————————————-
  şüp.tic.alacak.karşılığı 10.000.000
  konusu kalmayan karş. 10.000.000
  —————————————
  DEĞERSİZ ALACAK: Tahsil olanağı mahkeme kararı ile imkansız hale gelen ve alınmasından vazgeçilen alacaktır.
  Bunun için yeniden karşılık ayrılmaz.
  Örnek: Müşteriden olan 10.000.000 tl senetli alacaktan vazgeçilmiştir.
  —————————————
  şüpheli tic.alacak.karşılığı 10.000.000
  şüpheli tic.alacaklar 10.000.000
  ——————————————-
  2-DİĞER ALACAKLAR :
  İşletmenin ticari nedenli olmayan alacaklarını ifade eder. Bunlar :
  · ortaklardan alacaklar
  · iştiraklerden alacaklar
  · bağlı ortaklıklardan alacaklar
  · personelden alacaklar
  · diğ.çeş.alacaklar

  Gelir Vergisinde Mükellefiyet Konu Özeti

  Konu Mayıs 29, 2018 tarafından  
  3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  Gelir Vergisinde Mükellefiyet Konu Özeti


  Gelirin Beyanı I
  (Yıllık Beyanname)

  Gelir Vergisi mükellefleri bir takvim yılında G.V.K.’nun 2. maddesinde sayılan kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratları yıllık beyannamede toplamak zorundadırlar. Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı, faaliyetlerinden kazanç elde etmeseler de yıllık beyanname vermekle yükümlüdürler. Ancak, ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dışındaki kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratlar için kanunda belirtilen belirli şartlarla

  gelirin toplanması ve yıllık beyanname verilmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bir kısım kaynaklardan elde edilen zararlar diğer kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratlardan mahsup edilebilir. Bir yıla ait zarar ancak takibenden beş yıl içerisinde kârlardan mahsup edilebilir. Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerinden şahsi sigorta primlerini, Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesindeki indirimleri ve belirli oranda G.V.K.’nda belirtilen kurumlara yapılan bağış ve yardımları düşebilirler. Gelir vergisi ve şahsi vergiler ile vergi ve para cezaları gelirden düşülmez. Mükellefin ödeyeceği verginin hesaplanması ile ilgili açıklamalar Ünite 14’te yapılacaktır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesini takibeden yılın Şubat ayı içerisinde yetkili vergi dairesine verirler. Gelirleri gerçek usulde tespit edilen ticaret, serbest meslek erbabı ve çiftçiler gelirlerini takibeden yılın Mart ayı içinde yetkili vergi dairesine verirler.

  Muhasebe Uygulamaları Ünite 8 – Özkaynaklar

  Konu Mayıs 28, 2018 tarafından  
  2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  ÜNİTE 8 ÖZKAYNAKLAR

  ÖZKAYNAK: İşletmenin toplam net varlıkları ve borçları arasındaki farktır.
  Şu unsurlardan oluşur:
  – Ödenmiş sermaye
  – Sermaye yedekleri
  – Kar yedekleri
  – Geçmiş yıl karları
  – Dönem net karı
  Varsa geçmiş yıl zararları ve dönem zararı bu unsurların toplamından düşülür.

  SERMAYE VE ÖDENMİŞ SERMAYE:
  İşletmeye işletme sahip ve ortakları tarafından tahsis edilen ve anasözleşmede yeralan ticaret siciline tescil edilen esas sermaye 500 SERMAYE hsb.nda izlenir.
  Esas sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmı 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE hsb.nda izlenir.
  Ödenmiş sermaye ile ilgili bir hsb.yoktur.Esas sermaye- Ödenmemiş sermaye farkı ödenmiş sermayeyi verir.
  ——————————————— Sermaye taahhüdü kaydı
  ÖDENMEMİŞ SERMAYE
  SERMAYE
  ———————————————–Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
  KASA
  ÖDENMEMİŞ SERMAYE
  ———————————————-

  Sermayede oluşan artış ve azalışlar 690 Dönem kar/zararı hsb.nda gösterilir.Kar sermayeye ilave, zarar sermayeden bir indirim olarak ayrıca gösterilir.

  YEDEKLER
  Karın dağıtılmayarak işletmede geleceğe karşı tedbir amaçlı alıkonulan kısmına yedek denir.Sermaye şirketlerince ayrılırlar.
  2 ye ayrılır: 1- kar yedekleri 2- sermaye yedekleri
  1- Kar yedekleri: Net karın dağıtılmayıp işletmede bırakılan kısmıdır.Amaç özkaynakları sağlam tutmaktır.3 e ayrılır:
  a) Yasal yedek: TTK ya göre ayrılması zorunlu yedektir.
  b) Statü yedek: Şirket sözleşmesine göre ayrılan yedektir.
  c) Olağanüstü yedek : Şirket genel kurulunun toplanarak olağanüstü dönemlerde ayırdığı yedektir.
  d) Özel fonlar: yenileme yatırım sermaye itfası gibi amaçlarla kardan ayrılan yedektir.

  2- Sermaye yedekleri: İşletmenin faaliyet karı dışında kalan sermaye hareketleri ile oluşan ve işletmede bırakılan tutarlardır.4 e ayrılır:
  a) Hisse senedi ihraç primi: Sermaye artırımına giden aş.nin nominal bedelin üzerinde bir fiyatla hisse senedi çıkarması durumunda ihraç fiyat ile nominal bedel arasındaki farktır.
  b) Maddi duran varlık yeniden değerleme artışı: Paranın alımgücündeki azalma nedeniyle varlıkların değerinin p.yasa fiyatına yakınlaştırılması işlemidir.
  c) İştiraklerden yeniden değerleme artışı:
  d) Hisse senedi iptal karları: Aş.ortaklarından biri sermayesini ödemezse ortağın senetleri iptal edilir yerine yeni ortak alınır.Yeni ortağın ödediği bedel eski tutardan fazla ise bu fark bu grubta yeralır.

  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI:
  GELİR>GİDER= KAR
  GELİR<GİDER=ZARAR

  Gelirler ve giderler 690 Dönem kar/zararı hsb.na devirle kapanır.
  Vergi sonrası kar 692 dönem kar/zararına aktarılır.
  ————————————————- vergi sonrası kar/zarar kaydı
  690 dönem kar/zararı
  691 Dönem karı vergi ve yas.yük.karşılığı hsb
  692 Dönem net kar/zararı
  —————————————————
  ———————————
  692 Dönem net kar/zararı
  590 dönem net karı
  ——————————— kar kaydı
  591 dönem net zararı
  692 dönem net kar/zararı
  ———————————– zarar kaydı

  2008 Halk Bankası personel seçme sınavı soru ve cevapları

  Konu Mayıs 28, 2018 tarafından  
  AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

  2008 Halk Bankası personel seçme sınavı soru ve cevapları

  İNDİR

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- Atatürk İlkeleri Laiklik Konu Özeti

  Konu Mayıs 27, 2018 tarafından  
  2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

  “Laik” kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Fakat kökeni eski Yunanca’dadır. Bu dilde “Loikos” halka kalabalığa ait demektir.Sözcük ortaçağ Avrupasında “din işleriyle ilgisi bulunmayanlar” yani rahipler ile onlara meslek açısından yakın olanlar dışında kalanlar aniamını kazandı.Kavram böylece doğdu ve giderek ağır bir süreç sonunda siyasal bir niteliğe büründü. Bu niteliği ile Lâiklik bir devletin temelini ve hukukunu dine dayandırmaması anlamını aldı. Devamını Oku

  Genel Muhasebe Vize Sınavı 2 Bölüm 2

  Konu Mayıs 27, 2018 tarafından  
  AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

  Genel Muhasebe Vize Sınavı 2


  Vize Soruları

  1. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisidir?

  A) Pazarlama
  B) Muhasebe
  C) Borçlanma
  D) Finasman
  E) Kredi alma

  2. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?

  A) Mali işlemler
  B) Girdi
  C) Süreçleme
  D) Çıktı
  E) İletme

  3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?

  A) Borçlar
  B) Gider
  C) Kaynaklar
  D) Sermaye
  E) Varlıklar

  4. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
  B) Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.
  C) Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır.
  D) Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
  E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

  5. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kulla-nabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

  A) Takvim yılı
  B) Süreç
  C) Normal faaliyet yılı
  D) Faaliyet döngüsü
  E) Mali yıl

  6. Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir:
  Nakit para : 1.000 YTL
  Ticari Mal : 2.000 YTL
  Taşıtlar : 5.000 YTL
  Banka Mev. : 500 YTL
  Alacaklar : 1.500 YTL
  Banka Kred. : 2.500 YTL

  Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisi-dir?

  A) 7.500 alacak
  B) 7.500 borç
  C) 4.500 alacak
  D) 4.500 borç
  E) 12.500 alacak

  7. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borç-landırılır.
  B) Giderdeki artışlar için gider hesapları borç-landırılır.
  C) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacak-landırılır.
  D) Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
  E) Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borç-landırılır.

  8. İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  A) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır.
  B) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir pasif hesap alacaklandırılır.
  C) Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır.
  D) Bir aktif hesap alacaklandırılırken, bir pasif hesap boçlandırılır.
  E) Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır.

  9. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  A) Varlıkların yapısında değişiklik olur.
  B) Varlıklar toplam olarak artar.
  C) Öz sermayede azalış olur.
  D) Kaynaklar toplam olarak azalır.
  E) Varlıklar toplam olarak azalır.

  10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?

  A) Tahsil fişi
  B) Tediye fişi
  C) İstek fişi
  D) Mahsup fişi
  E) Kasa fişi

  11. V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeminli Mali Müşavir
  B) Vergi Dairesi
  C) Noter
  D) Ticaret Odası
  E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  12. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakiler-den hangisine kaydedilir?

  A) Büyük deftere
  B) Yevmiye defterine
  C) Envanter defterine
  D) Kasa defterine
  E) Mizana

  13. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

  A) Kesin mizan
  B) Muhasebe dışı envanter
  C) Muhasebe içi envanter
  D) Genel geçici mizan
  E) Bilançonun düzenlenmesi

  14. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

  A) Stok Sayımı
  B) Denetim
  C) Envanter çıkarmak
  D) Değerleme
  E) Kontrol etme

  15. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesap-ların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

  A) Hesapların açılması
  B) Hesapların kapatılması
  C) Muhasebe dışı envanter
  D) Muhasebe içi envanter
  E) Mizan çıkarma

  16. Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?

  A) Tutarlılık kavramı
  B) Özün önceliği kavramı
  C) Dönemsellik kavramı
  D) Verilerin güvenilir olması kavramı
  E) Sosyal sorumluluk kavramı

  17. Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tutarlılık kavramı
  B) Özün önceliği kavramı
  C) Dönemsellik kavramı
  D) Verilerin güvenilir olması kavramı
  E) Sosyal sorumluluk kavramı

  18. İşletmenin dönem sonunda
  Ticari Mal Hesabının borç kalanı 10.000 YTL Dönem sonu mal mevcudu 3.000 YTL
  Yurtiçi Satışlar Hesabı
  alacak kalanı 15.000 YTL Satış iadeleri hesabının borç kalanı 2.000 YTL

  Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı ne kadardır?

  A) 5.000
  B) 8.000
  C) 6.000
  D) 3.000
  E) 13.000

  19. ——————————– / ——————————–
  320 SATICILAR HS
  153 TİCARİ MAL HS
  191 İNDİRİLECEK KDV HS
  ——————————– / ——————————–

  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  A) Kredili mal satışına
  B) Alış iadesine
  C) Kredili mal alışına
  D) Satış iskontosuna
  E) Alış iskontosuna

  20. ——————————– / ——————————–
  153 TİCARİ MAL HS
  391 HESAPLANAN KDV HS
  100 KASA HS
  320 SATICILAR HS
  101 ALINAN ÇEKLER HS
  ——————————– / ——————————–

  Bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

  A) Ticari Mal Hs
  B) Hesaplanan KDV Hs
  C) Kasa Hs
  D) Satıcılar Hs
  E) Alınan Çekler Hs

  21. ——————————– / ——————————–
  SATICILAR HS
  101 ALINAN ÇEKLER HS
  ——————————– / ——————————–

  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  A) Çek tahsiline
  B) Senet cirosuna
  C) Müşteriden çek alınmasına
  D) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
  E) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

  22. Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük be-delle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?

  A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hs
  B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hs
  C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs
  D) Kambiyo Zararı
  E) Reeskont Faiz Gideri Hs

  23. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir?

  A) Aktif karakterli bir varlık hesabıdır.
  B) Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.
  C) Yabancı paralarda bu hesapta izlenir.
  D) Hazır değerler içinde yer alır.
  E) Alacak kalanı vermesi mümkündür.

  24. ——————————– / ——————————–
  121 ALACAK SENETLERİ HS
  Cüzdandaki Senetler
  121 ALACAK SENETLERİ HS
  Cüzdandaki Senetler
  642 FAİZ GELİRLERİ
  ——————————– / ——————————–

  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
  B) Kabul imzası olan poliçenin alınmasına
  C) Alacak senedinin cirosuna
  D) Alacak senedinin iskontosuna
  E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

  25. ——————————– / ——————————–
  100 KASA HS
  780 FİNASMAN GİDERLERİ
  121 ALACAK SENETLERİ HS
  Cüzdandaki Senetler
  ——————————– / ——————————–

  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
  B) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
  C) Alacak senedinin cirosuna
  D) Alacak senedinin iskontosuna
  E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

  26. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?

  A) Ortaklardan Alacaklar
  B) Alıcılar
  C) İştiraklerden Alacaklaer
  D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
  E) Şüpheli Alacaklar

  27. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım – onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?

  A) Genel Yönetim Giderleri
  B) Olağan Gider ve Zararlar
  C) Olağandışı Gider ve Zararlar
  D) Binalar
  E) Özel Maliyetler

  28. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır.
  B) Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır.
  C) Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir
  D) Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir.
  E) Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir.

  29. İşletme, sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleş-tirmelidir?

  A) Temizlik
  B) Boya – badana
  C) Elektrik tesisatı onarımı
  D) Asansör koyma
  E) Çatı aktarma

  30. İşletme 1.000 YTL’ye müşteri çeki vererek bir arsa satın almış noter masrafı, vergi, resim, harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) —————————– / ——————————-
  ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
  ALINAN ÇEKLER HS 1.000
  KASA HS 100
  —————————- / ——————————–
  B) —————————– / ——————————-
  ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
  ALINAN ÇEKLER HS 1.000
  —————————- / ——————————–
  C) —————————– / ——————————-
  ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
  GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
  ALINAN ÇEKLER HS 1.000
  KASA HS 100
  —————————- / ——————————–
  D) —————————– / ——————————-
  ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
  GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
  VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
  KASA HS 100
  —————————- / ——————————–
  E) —————————– / ——————————-
  ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
  VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
  KASA HS 100
  —————————- / ——————————–
  Cevaplar


  Cevaplar

  1.D 2.C 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.B 16.E 17.A 18.C 19.B 20.B 21.E 22.B 23.E 24.E 25.D 26.B 27.E 28.E 29.D 30.A

  Sonraki Sayfa »